Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums " Hidrauliskā nojaukšanas un šķirošanas greifera konstrukcijas izstrāde, analīze un optimizācija "
Nosaukums angļu valodā "Design, Analysis and Optimization of a Hydraulic Demolation and Sorting Grab "
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Bruno Grasmanis
Recenzents Aleksandrs Januševskis, profesors
Anotācija Šī maģistra darba mērķis ir izstrādāt hidrauliskā nojaukšanas un šķirošanas greifera konstrukciju, veikt tās analīzi un optimizāciju. Darbs sastāv no analīzes, literatūras apskata, prakstiskās un ekonomiskās daļas. Darba mērķa izpildei tiek izvirzīti 8 galvenie uzdevumi. Analīzes daļā tiek salīdzinātas dažādas agregāta konstrukcijas, veikta darba vides analīze, noteiktas izstrādājamā agregāta konstruktīvās prasības, izvērtēta agregāta ražošanas tehnoloģija. Praktiskajā daļā tiek veikta sākotnējā agregāta konstrukcijas optimizācija, izstrādāts agregāta 3D modelis, veikti aprēķini ar galīgo elementu metodi, izstrādāta optimizēta agregāta konstrukcija. Ekonomiskajā daļā tiek aprēķināta konstrukcijas cena un salīdzināta ar tirgū pieejamiem izstrādājumiem. Izvirzītais mērķis ir sasniegts – darba gaitā veikts vispārējs jomas novērtējums, analizēta, izstrādāta un optimizēta agregāta konstrukcija. Darbā: 68 lpp. teksts, 42 attēli, 13 tabulas, 3 pielikumi un 7 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi NOJAUKŠANAS UN ŠĶIROŠANAS GREIFERS; AGREGĀTA OPTIMIZĀCIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā DEMOLITION AND SORTING GRAB; GRAB OPTIMIZATION
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 01:17:51