Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums Saules moduļu atkritumu imobilizācijas iespēju izpēte un novērtējums
Nosaukums angļu valodā Evaluation and Research of Possibilities to Immobilize Waste of Solar Modules
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Dzintars Jaunzems
Recenzents
Anotācija Maģistra darbā ir izvērtētas atkritumu pārstrādes metodes iespējas iestrādāt nolietotus vara-indija-gallija-selēna (CIGS) saules paneļus cementa konstrukcijās. Izpētē izmantots mehāniski bojāts CIGS saules panelis. Pirmajā izpētes posmā CIGS saules panelis tika sasmalcināts sīkās frakcijās un tika veikta 6 metālu (Na, Mg, Fe, Cd, Cu, Zn) analīze, izmantojot izskalošanas metodi. Otrajā izpētes posmā tika sagatavoti sasmalcināta CIGS saules paneļa daļiņas saturoši cementa paraugi un izmantojot iepriekš aplūkoto metālu izskalošanu, tika noteiktas konkrēto cementa paraugu fizikālās īpašības. Maģistra darba mērķis bija novērtēt CIGS saules paneļu atkritumu iestrādi cementā un izvērtēt dažādu cementa paraugu īpašības, atkarībā no tajos imobilizētā saules paneļu atkritumu apjoma. Izpētes rezultāti rāda, ka labākās īpašības bija cementam, kur smilšu sastāvs tika aizvietots ar saules paneļa atkritumu daļiņām no 5 līdz 10 %. Darbam ir 4 nodaļas. Pirmajā nodaļā ir apzināti dažādi saules paneļu šūnu veidi, to sastāvs un vides problēmas, kas saistītas ar saules paneļu izmantošanu, kā arī ir aplūkotas galvenās saules paneļu atkritumu pārstrādes metodes. Otrajā nodaļā ir aprakstīta eksperimenta metodoloģija. Trešajā nodaļā ir veikta eksperimentu rezultātu apstrāde un izvērtēšana. Ceturtajā nodaļā ir veikta CIGS saules paneļa dzīves cikla novērtēšana diviem scenārijiem, kad saules panelis tiek noglabāts atkritumu poligonā vai tas tiek izmantots cementā. Maģistra darba beigās ir apkopti galvenie secinājumi, priekšlikumi un norādīti izmantotie literatūras avoti. Maģistra darbam ir 73 lapas bez atsaucēm un pielikumiem, tas satur 39 attēlus, 15 tabulas un darbā ir izmantoti 99 literatūras avoti. Maģistra darbam ir pievienoti pielikumi.
Atslēgas vārdi Saules paneļi, atkritumi, cements, blīvums, stiprība, izskalošanas metode, ūdens absorbcija, porainība, imobilizēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Solar module, waste, concrete, density, comprehensive strength, leaching, water absorption, porosity, immobilization.
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 18:17:20