Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmumu darbības turpināšanas novērtēšanas modeļa izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Developing Evaluation Pattern of Business Continuation for Companies"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Irina Voronova
Recenzents Dr.oec. Konstantins Didenko, profesors
Anotācija Mūsdienu procesi uzņēmumā nav iedomājami bez grāmatvedības. Grāmatvedība uzņēmumā ir viens no svarīgākajiem procesiem materiālo līdzekļu un to plūsmas uzskaitei, un ir uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa. Grāmatvedības ietvaros, galvenais uzdevums ir sagatavot ticamus finanšu pārskata dokumentus un atskaites. Pēc Starptautiskajiem Revīzijas standartiem finanšu pārskata dokumentu sagatavošanas procesā, tiek izmantoti vispārpieņemti standarti un principi. Ļoti svarīgu vietu finanšu pārskatu sagatavošanā ieņem uzņēmuma darbības nepārtrauktības princips, kas nosaka, ka uzņēmums turpmākā pārredzamā nākotnē darbosies un netiks likvidēts. Šis ir viens no galvenajiem principiem auditā un uz šī principa pamata auditoram ir jāveic uzņēmuma darbības novērtēšana pēc finanšu rādītājiem un objektīvi jānovērtē vai nav šaubu, ka uzņēmums ir spējīgs veikt arī turpmāk savu darbību. Ekonomikas vidē notiek cikliskas pārmaiņas, kas tieši ietekmē uzņēmējdarbības vidi. Uzņēmējdarbības vide ir ļoti jūtīga pret pārmaiņām, līdz ar to mainīgie apstākļi spēj izraisīt draudus, kas skar un ietekmē uzņēmuma tālākās attīstības iespēju. Lai uzņēmums veiksmīgi attīstītos, ir svarīgi spēt pielāgoties jebkurām pārmaiņām laicīgi, spēt efektīvi reaģēt stratēģiskajā līmenī, lai novērstu uzņēmuma darbības turpināšanas draudus. Lai atklātu problēmas uzņēmumā, veic finanšu informācijas analīzi, bet bieži vien šīs informācijas ir par maz, lai konstatētu problēmas, jo tās var slēpties dziļi, ārējo un iekšējo faktoru ietekmē, kuras skaitļi no finanšu informācijas nespēj atspoguļot. Finanšu rādītāji atspoguļo saturu par uzņēmuma rīcībā esošiem līdzekļiem, bet šim saturam ir tikai informatīvs raksturs, ar kuru palīdzību ne vienmēr ir spēja ieraudzīt apslēptās problēmas, riskus un draudus uzņēmuma darbībā, kā arī lai tos laicīgi novērstu. Tātad, uzņēmuma darbības nepārtrauktības principa pieņēmumam uz finanšu analīzes pamata ir visai subjektīvs raksturs. Līdz ar to, lai spētu objektīvi novērtēt uzņēmuma darbības stabilitāti ir nepieciešams novērtēt uzņēmuma darbību ne tikai no grāmatvedības aspekta, bet arī no stratēģiskā aspekta, nosakot kurā dzīves ciklā uzņēmums atrodas, meklēt problēmas iekšējā un ārējā vidē. Problēma noslēdzas tajā, ka uzņēmuma darbības turpināšanas novērtēšanai izmantotās finanšu rādītāju analīzes ir par maz, lai noteiktu vai uzņēmums nākotnē būs spējīgs turpināt savu darbību. Maģistra darba objekts ir mazie un vidējie uzņēmumi ēdināšanas pakalpojumu nozarē, un priekšmets ir uzņēmumu darbības turpināšanas novērtēšanas modelis. Autore izvirzīja hipotēzi - lai objektīvi novērtētu uzņēmumu darbības turpināšanas iespēju ir nepietiekami tikai ar finanšu analīzes rādītāju palīdzību, ir nepieciešama arī stratēģiskā novērtēšana. Darba mērķis ir izstrādāt u piedāvāt pilnvērtīgāku uzņēmumu darbības turpināšanas novērtēšanas modeli attīstības kontekstā, balstoties uz jau esošiem uzņēmumu darbības turpināšanas novērtēšanas rīkiem un metodēm. Maģistra darba gaitā, tiek izstrādāta visaptveroša uzņēmuma darbības turpināšanas novērtēšanas metodika, kas iekļauj gan stratēģisko aspektu, gan finanšu aspektu. Šīs metodikas ietvaros, galvenā novitāte, kas tiek piedāvāta, ir jauns, pilnveidots uzņēmuma darbības turpināšanas novērtēšanas modelis uz jau esošo novērtēšanas metožu pamata un modeļa iekļauto metožu kritēriju svarīguma vērtējums. Otra autores novitāte, kas tiek izstrādāta, ir maksātspējas riska skala, izstrādātā uzņēmuma darbības turpināšanas novērtēšanas modeļa ietvaros, balstoties uz ēdināšanas nozares uzņēmumu dzīves ciklu, par pamatu izmantojot Latvijas statistikas datus par ēdināšanas nozares uzņēmumu vecumu. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms ir 92 lpp. Darbā ir 31 attēls un 43 tabulas, tika pievienoti 9 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 42 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi uzņēmumu novērtēšana, novērtēšanas modelis, maksātspēja, uzņēmuma darbības nepārtrauktība
Atslēgas vārdi angļu valodā business assessment, evaluation pattern, solvency, going concern
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 15:49:46