Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Loģistikas procesa pilnveide "Balt Wood Enterprise" OU"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Logistics Process in the "Balt Wood Enterprise" OU"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., Inga Lapiņa
Recenzents Mg.oec., Jānis Vanags
Anotācija Sviklāns J. Loģistikas procesa pilnveide „Balt Wood Enterprise” OU: Maģistra darbs / J. Sviklāns, I. Lapiņa – Rīga. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. – 100 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 91 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 21 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu un 29 angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Darba mērķis ir, balstoties uz darba gaitā iegūto informāciju, izstrādāt pilnveidojumu iespējas „Balt Wood Enterprise” OU loģistikas procesam, kas ļautu samazināt neatbilstību skaitu.. Pirmajā darba daļā tiek apskatīta vispārējā teorija par procesu vadību, to pilnveidi un loģistiku. Tiek apskatīta loģistikas sasaiste ar kvalitātes vadības sistēmām. Tiek apskatītas piemērotākās metodes procesu pilnveides iespēju identificēšanai. Otrajā darba daļā tiek apskatīts ‘’Balt Wood Enterprise” OU un tā loģistikas process. Tiek veikta analīze, kuras rezultātā tiek identificētas loģistikas procesa pilnveides iespējas. Trešajā darba daļā tiek piedāvāti praktiski risinājumi identificēto problēmu risināšanai. Nozīmīgākie secinājumi ir tādi, ka process pašlaik netiek vadīts un ka tas nav visiem saprotams, pie tam novēroto neatbilstību skaits ir ļoti augsts, un galvenais priekšlikums ir procesa apraksta izveidošana, kas ļautu procesu padarīt vadāmu, saprotamu un prognozējamu.
Atslēgas vārdi Procesi, procesu pilnveide, loģistika.
Atslēgas vārdi angļu valodā Process, process improvement, logistics.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 14:46:38