Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Augstākās izglītības iestādes projektu finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāte
Nosaukums angļu valodā Efficiency of use of Financial Resources in a Higher Education Institution’s
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Jana Eriņa
Recenzents Dr.oec. Irina Voronova, Profesore
Anotācija Augstākās izglītības iestādes projektu finanšu līdzekļu efektivitātes izvērtēšanai veltītais bakalaura darbs sastāv no analītiskā apskata un pētījumu un aprēķinu daļas. Problēmas analītiskā apskata daļa strukturēta piecās apakšnodaļās, ietverot projektu klasifikāciju, projektu programmu apskatu, efektivitātes rādītājus, risku identificēšanu, problēmu un risku novēršanas iespējas. Apkopojot informāciju no jaunākajiem zinātniskās literatūras avotiem, izklāstīts, kādi ir projekti un to grupas. Izstrādāts projektu veidu apskats, apzināti Rīgas Tehniskajā universitātē aktuālie un apgūtie projekti. Šajā daļā tiek apskatītas iespējamās problēmas, ar kurām var saskarties projektu izstrādātāji un īstenotāji, lielākie riski un veidi, kā tos iespējams novērst. Analītiskā apskata daļā apskatīti arī finanšu līdzekļu apguves efektivitātes novērtēšanas kritēriji un detalizēti aprakstīta izpildīto darbu tāmes vērtības analīze (EVM), ko lieto projektu efektivitātes izvērtēšanai. Darba pētījumu un aprēķinu daļā apskatīta Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūra, ar projektu realizēšanu saistītās struktūrvienības, kā arī tiek raksturoti trīs atšķirīgi projekti „X”, „Y” un „Z”. Izvēlētie projekti atšķiras gan ar savu mērķi, izpildītāju sastāvu, finansējuma apjomu un avotiem, gan izpildes laiku. Visi iepriekš uzskaitītie un izvēlētie projekti jau realizēti, līdz ar to izstrādes efektivitāte skatīta pēc mērķu sasniegšanas, nevis to izstrādes gaitā. Šajā daļā ir apzinātas arī analizēto projektu izpildes gaitā radušās problēmas. Secināts, lai efektīvi izlietotu projektu finanšu līdzekļus un samazinātu risku pieļaut kļūdas projekta pārvaldībā, tiem nepieciešams piesaistīt vienu vai vairākas administrējošas personas, kuras ir specializējušās naudas plūsmas organizēšanā. Lai adekvāti spētu novērtēt projekta attīstības gaitu, visos projektos vajadzētu pielietot EVM. Sniegti priekšlikumi projektu pārvaldē iesaistītajām Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienībām. Darbam ir 57 lpp., tai skaitā 1 pielikums, 4 tabulas un 15 attēli un 40 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi efektivitāte, projekti, augstākās izglītības iestāde, pārvaldība, EVM
Atslēgas vārdi angļu valodā efficiency, project, management, EVM, earned value management
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 14:12:28