Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Topoloģiskā funkcionēšanas modeļa atpakaļiegūšanas no pirmkoda izpēte
Nosaukums angļu valodā The Research on Backward Derivation of the Topological Functioning Model from Source Code
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Ē.Asņina
Recenzents Rec. Dr.sc.ing., doc. G.Alksnis, RTU LDK
Anotācija Domēna modelis detalizēti atspoguļo sistēmas komponenšu mijiedarbības loģiku un komponenšu savstarpējās attiecības. Domēna modeļa atpakaļiegūšana ir nepieciešama gadījumos, kad pastāv vajadzība migrēt veco sistēmu uz jauno vai integrēt to ar kādu citu sistēmu un nav pietiekoši daudz informācijas par mantotās sistēmas uzvedību un struktūru. Maģistra darba mērķis ir noteikt veidu kā iegūt domēna modeli topoloģiskā funkcionēšanas modeļa veidā no programmatūras pirmkoda, izmantojot reversās inženierijas un modeļvādamas arhitektūras principus. Mērķa sasniegšanai tika izstrādāts transformācijas process. Pielietojot atbilstošāko no izanalizētiem rīkiem no lietojumprogrammas pirmkoda tika iegūtas UML diagrammas, kuras atspoguļo programmatūras sistēmas struktūru un uzvedību. No UML modeļa, izstrādājot un pielietojot transformāciju QVT Operational transformācijas valodā, tika daļēji iegūti topoloģiskā funkcionēšanas modeļa elementi (funkcionālās īpašības), kas manuāli tika papildināti (pievienotas topoloģiskās attiecības starp funkcionālām īpašībām), vadoties pēc izstrādātā transformācijas algoritma. Algoritms darbā ir aprakstīts pseidokodā. Darbā šīs transformācijas process ir aprakstīts un ilustrēts ar piemēru. Maģistrā darbā ir 78 lappuses, 38 attēli, 4 tabulas, 1 pielikums diskā un 51 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Topoloģiskais funkcionēšanas modelis, domēna modelis, modeļvadāma arhitektūra, UML diagrammas, reversā inženierija
Atslēgas vārdi angļu valodā Topological Functioning Model, Domain Model, Model-driven Architecture, UML Diagrams, Reverse Engineering
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 11:32:22