Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Ventilācijas sistēmas sprādzienbīstamās vidēs"
Nosaukums angļu valodā "Ventilation systems in explosive environment"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Agris Ikaunieks
Recenzents Uldis Pelīte
Anotācija Arvja Grencberga maģistra darba tēma ir „Ventilācijas sistēmas sprādzienbīstamās vidēs”. Tēmas aktualitāte mūsdienās ir aizvien pieaugošais rūpniecības ēku skaits, kurās noris daudz, dažādu ķīmisko vielu mijiedarbība, kā rezultātā ēku vides ir sprādzienbīstamas. Maģistra darba mēŗķis ir padziļināti izpētīt kāda ir potenciāli bīstamo telpu sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības kategoriju kritēriju aprēķina metode, lai būtu iespējams izvēties atbilstošu ventilācijas sistēmas risinājumu. Teorētiskajā daļā ir izpētīts jautājums, kas ir sprādzienbīstama vide un kādi procesi to raksturo. Veikts teorētiskais aprēķins, kura mēŗķis ir ventilācijas līmeņa novērtēšana un papildināšana ar ventilācijas apstākļu noteikšanu, kā arī ar rekomendācijām, piemēriem un aprēķiniem. Praktiskajā daļā ir veikts ražošanas telpas sprādzienbīstamības un ugunsbīstamības kategoriju kritēriju aprēķins. Šīs ražotnes tehnologs ir sniedzis informāciju drošības datu lapās, par tehnoloģiskajos procesos izmantotām vielām, kurām tiek veikts sprādziena paaugstinātā spiediena aprēķins, kā rezultātā ir iespējams klasificēt šo telpu vidi un iedalīt to atbilstošā kategorijā. Ekonomikas daļā ir veikts praktisks salīdzinājums atsevišķām ventilācijas produktu grupām. Salīdzinājuma būtība ir izprast izmaksu starpību starp standarta un sprādziendrošās ventilācijas sistēmas elementiem. Maģistra darba apjoms - 59 lpp. Izmantotās literatūras skaits - 34
Atslēgas vārdi ventilācija, sprādzienbīstamība, ugunsbīstamība, gaisa piesārņojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Ventilation, explosive, environment, explosion safe, air pollution, hazardous
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 11:21:48