Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums Poligonu ūdens caurlaidības izpēte un novērtējums
Nosaukums angļu valodā Research and Evaluation of Water Permeability in Landfills
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Elīna Dāce
Recenzents
Anotācija Maģistra darbā tiek noteikta cieto sadzīves atkritumu hidrauliskā caurlaidība poligonā atkarībā no daļiņu izmēru sadalījuma. Pētījuma rezultāti ir balstīti uz kollonas testu un daļinu izmēru sadalījuma analīzi. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt dažādu atkritumu veidu (piemēram, tekstils, papīrs, bioatkritumi) un daļiņu izmēru ietekmi uz ūdens caurlaidību. Maģistra darbā tiek risināti vairāki pamatuzdevumi: salīdzināt iegūto mērījumu rezultātus ar modelēšanas rezultātiem, kas iegūti, izmantojot Vaita un Bīvena (2011) izstrādāto DEGAS modeli; analizēt atkritumu ūdens caurlaidību; novērtēt atkritumu šķirošanas ietekmi uz ūdens caurlaidību. Maģistra darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un izmantoto literatūras avotu saraksta. Ievadā tiek sniegts ieskats risināmajā problēmā un tēmas aktualitātē, no kā izriet darba mērķis un uzdevumi, kā arī tiek aprakstītas izmantotās metodes un darba praktiskā vērtība. Pirmājā nodaļā tiek izklāstīts literatūras apskats par atkritumu trīs būtiskākajām fizikālajām īpašībām – mitruma saturu, daļiņu izmēru sadalījumu un ūdens caurlaidību. Nodaļa noslēdzas ar kopsavilkumu par veikto literatūras analīzi. Otrajā nodaļā tiek aprakstīta izmantotā metodoloģija daļiņu izmēra sadalījuma, mitruma satura un ūdens caurlaidības noteikšanai. Trešajā nodaļā tiek veikta iegūto rezultātu analīze, nodaļas noslēgumā tiek sniegti visus iegūtos eksperimentālos rezultātus apkopojoši secinājumi. Visbeidzot, ceturtajā nodaļā tiek salīdzināti eksperimentālie rezultāti ar DEGAS modeļa rezultātiem un analizēta atkritumu šķirošanas potenciālā ietekme uz ūdens caurlaidību, aplūkojot trīs scenārijus. Maģistra darbā iegūtie rezultāti ir publicēti divos zinātniskos rakstos, kas ietverti 17.zinātniskās konferences jaunajiem zinātniekiem “Science – Future of Lithuania” rakstu krājumā. Maģistra darbs uzrakstīts angļu valodā. Darba apjoms ir 70 lpp., kas ietver 34 attēlus, 10 tabulas. Darbam ir 3 pielikumi. Darbā izmantoti 67 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Daļiņu izmēru sadalījuma, ūdens caurlaidību, fizikālajām īpašībām
Atslēgas vārdi angļu valodā Particle size, water permeability, physical properties
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 10:13:44