Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Dzinēju saimes CFM-56 busteru pakāpju konstrukciju izpēte, salīdzināšana un modificēšana
Nosaukums angļu valodā Research, Comparison and Modification of the Booster Stage Structures of CFM-56 Family Engines
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., doc. Ilmārs Ozoliņš
Recenzents Dr.habils.sc.ing., prof. Muharbijs Banovs
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Dzinēju saimes CFM56 busteru pakāpju konstrukciju izpēte, salīdzināšana un modificēšana”. Darbā tiek izpētītas CFM56 dzinēju saimes busteru pakāpju konstrukcijas, veikta to salīdzināšana un parametru aprēķināšana. Projekta mērķi ir izpētīt darba apstākļos esošo spēku ietekmi uz dažādu konstrukciju busteru pakāpēm, kā arī šo spēka radītos spriegumus un deformācijas, salīdzināt divu dažādu konstrukciju busterus, izpētīt spēka ribas nozīmi bustera trumulī, modificējot trumuļa konstrukciju. Tika izveidoti dzinēju CFM56-3 un CFM56-7 busteru rotoru 3D modeļi, kuru projektēšanai tika izmantota datorprogramma „Autodesk Inventor”. Darbā tiek salīdzinātas pētāmo dzinēju busteru konstrukcijas, kā arī tiek pētīta bustera uzbūve un darbības princips. Veikti uz bustera rotoru darbojošos centrbēdzes, aksiālo un aploces spēku aprēķini. Darba rezultātā tika iegūti spriegumi un deformācijas, kas darba apstākļos rodas trumuļos, veikta rezultātu analīze, salīdzināšana, un izdarīti secinājumi. Izvērtēts, kāda nozīme trumuļa konstrukcijā ir spēka ribai. Darbā: 66 lpp. teksts, 42 attēli, 8 tabulas, 2 pielikumi un 9 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi CFM56-3 dzinējs, CFM56-7 dzinējs, busters, turbo ventilatoru dzinēju bustera pakāpe, bustera konstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Engine CFM56-2, Engine CFM56-7, booster, turbofan engine booster stage, booster construction
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 09:54:05