Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Decentralizētā ēku siltumapgāde"
Nosaukums angļu valodā "Decentralized heat supply of buildings"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Visvaldis Vrubļevskis
Recenzents Namejs Zeltiņš
Anotācija Irinas Veļikanovas maģistra darba nosaukums ir „Decentralizētā ēku siltumapgāde”. Maģistra darbā pētīta centralizētas siltumapgādes (turpmāk – CSA) un decentralizētas siltumapgādes (turpmāk – DSA) sistēmu funkcionālā un ekonomiskā efektivitāte, to darbībai situācijā, kad notiek siltuma enerģiju patērējošo ēku energoefektivitātes paaugstināšana, radikālai patērējamās siltuma enerģijas patēriņa samazināšanai visos patēriņa komponentos ar līdztekus esošo nolietojušos CSA sistēmu renovāciju. Darba mērķis ir izpētīt un tehniski ekonomiski nopamatot ēku optimālas siltumapgādes risinājumus iepriekš aprakstītajā situācijā, saglabājot CSAS, tās iespējami modernizējot to efektivitātes paaugstināšanai, vai ēku siltuma apgādi pārkārtot uz decentralizētu siltuma apgādi, ar ēku aprīkošanu ar autonomiem siltuma enerģijas avotiem. Optimālajam siltumapgādes risinājumam jābūt ekonomiskam un energoefektīvam, nodrošinošam izmantojamo primāro energonesēju patēriņa samazinājumu, ekspluatācijas izdevumu samazinājumu un gala rezultātā – patērētājiem piegādājamās siltuma enerģijas izmaksu samazinājumu. Veiktais pētījumu pamato, ka ēku optimālas siltumapgādes risinājumam aprakstītajā situācijā vairākuma gadījumos atbilst DSA. Maģistra darbs aplūko racionālus, ekonomiski efektīvus ēku decentralizētas siltumapgādes, siltuma avotu risinājumus, ar jaunāko tehnoloģiju pielietojumu un dažādu primāro energonesēju – kurināmo izmantošanu. Ēku mazjaudas autonomajos siltuma avotos, kā efektīvs, citus kurināmā veidus konkurējošs kurināmais, prioritāri izmantojamas koksnes granulas. Salīdzinoši jauns, kvalitatīvs kurināmais. Vietējais, ekoloģisks, no atjaunojamiem dabas energoresursiem ražots. Praktiski pieejams visā valsts teritorijā bez ierobežojumiem. Bez DSA tradicionāla ēku siltumapgādes risinājuma var tikt izmantoti alternatīvie risinājumi ar solārās enerģijas izmantošanu un siltuma sūkņiem. Maģistra darba pētījuma rezultāti un izdarītie secinājumi ir praktiski pielietojami, reāli var tikt samazināta ēku arvien pieaugošā siltumapgādes dārdzība no centralizētas siltumapgādes sistēmām un samazināts energoresursu patēriņš. Maģistra darbs sastāv no 7 nodaļām un tā apjoms ir 64 lappuses, kurās ietverti 25 attēli, 11 tabulas un 1 pielikums. Darbā izmantoti 39 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Decentralizētā ēku siltumapgāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Decentralized heat supply of buildings
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 09:44:17