Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Biomasas izmantošana lokāliem siltuma avotiem"
Nosaukums angļu valodā "Use of biomass for local heat sources"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Lana Migla
Recenzents Visvaldis Vrubļevskis
Anotācija Zanes Putnaērgles maģistra darba nosaukums ir „Biomasas izmantošana siltumenerģijas ražošanā lokāliem siltuma avotiem”. Maģistra darbs izstrādāts balstoties uz metodiskajiem norādījumiem maģstra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju programmā „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”. Maģistra darba uzdevums ir izpētīt koksnes biomasas tehnoloģiju konkurētspēju un salīdzināt ar fosilos energoresursus izmantojošām siltumenerģiju ražojošām tehnoloģijām. Maģistra darbā ir apskatīti esošie biomasas veidi, tomēr uzmanība vairāk tiek pievērsta koksnes izmantošanai, jo koksne gan Eiropā, gan arī Latvijā ir populārākais biomasas veids un Latvijā tai ir liels potenciāls, jo aptuveni pusi valsts teritorijas aizņem meži. Tāpat ir apskatītas arī biomasas pārstrādes tehnoloģijas, tādas kā tiešā sadedzināšana, līdzsadedzināšana, pirolīze un gazifikācija. Vislielākā uzmanība ir pievērsta lokāliem siltuma avotiem. Kā arī ir apskatīts esošais normatīvo aktu regulējums, gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā, kas nosaka biomasas izmantošanas iespējas un oglekļa dioksīda emisiju samazināšanas iespējas. Ņemot vērā, ka viena no galvenajām priekšrocībām biomasas izmantošanai ir kaitīgo emisiju samazināšanās, tad ir apskatīts arī kā biomasas izmantošana siltumenerģijas ražošanā ietekmē apkārtējo vidi. Maģistra darbā ir veikts pētījums par to, kuram koksnes veidam – malkai, granulām vai šķeldai ir vislielākais potenciāls un kurš ir ekonomiski un apkārtējās vides aspektā izdevīgākais koksnes kurināmā veids. Maģistra darbs sastāv no 64 lapām, 17 tabulām un 30 attēliem. Darbā izmantoti 43 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Biomasa, koksne
Atslēgas vārdi angļu valodā Biomass, wood
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 09:41:11