Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Riska vadība apdrošināšanas sabiedrībā
Nosaukums angļu valodā Risk Management in an Insurance Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Irina Voronova
Recenzents Dr.oec. Jana Eriņa, Docente
Anotācija Darba tēmas problēmas būtība ir riska vadības kā viena no svarīgākām darbībām apdrošināšanas sabiedrībā. Darbs tika izstrādāts ar mērķi iepazīt, aprakstīt risku vadības metodes apdrošināšanas sabiedrībā. Galvenie uzdevumi – pielietot teorētiskajā daļā aprakstītās metodes uz kādas no Latvijas apdrošināšanas sabiedrības piemēra. Autore izvēlējās apdrošināšanas akciju sabiedrību „BTA” šim nolūkam. Galvenie rezultāti iegūti, rūpīgi pārskatot uzņēmuma finanšu pārskatus, vadības ziņojumus, informāciju publikācijās, un veicot galveno finanšu rādītāju analīzi, ņemot vērā svarīgākos riska vadībai un novērtējumam, salīdzinot ar pārējo valsts tirgu nedzīvības apdrošināšanas jomā. Ir pievērsta uzmanība operacionālo risku identificēšanai, jo novērtēt tos ir viens no svarīgākiem riska novērtējuma uzdevumiem. Teorētiskajā daļā ir aprakstīta jaunās maksātspēja kapitāla aprēķināšanas sistēmas „Maksātspēja II” attīstības hronoloģija.
Atslēgas vārdi risku vadība, Maksātspēja II, maksātspējas kapitāls, apdrošināšanas riski, risku klasifikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā risk management, Solvency II, solvency capital, insurance risks, risk classification
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 23:43:36