Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums Dzīves cikla novērtējums enerģijas atgūšanai no nolietotām riepām un atsevišķiem cietajiem atkritumiem
Nosaukums angļu valodā Life-Cycle-Assessment of Energy Recovery from End-of-Life Tires and Selected Solid Waste
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Elīna Dāce, Francesco Romagnoli
Recenzents
Anotācija Daudzās pasaules valstīs ik gadu tiek radīts liels daudzums nolietotu auto riepu. Pateicoties augstajam oglekļa saturam, riepām piemīt augsts potenciāls enerģijas atgūšanai, taču šobrīd tas netiek pilnībā izmantots. Darba mērķis ir novērtēt nolietotu auto riepu un atsevišķu atkritumu veidu sagatavošanas enerģijas atgūšanai radīto ietekmi uz vidi dzīves cikla „no vārtiem līdz vārtiem” kontekstā. Citi no atkritumiem atgūtie kurināmie, kam arī piemīt enerģijas atgūšanas potenciāls, piemēram, no sadzīves atkritumiem un notekūdeņu dūņām ražotie kurināmie, tiek ietverti darbā, lai tie tiktu salīdzināti ar auto riepu kurināmo. Tāpat tiek vērtēta iespēja sajaukt atkritumu kurināmo ar sasmalcinātām auto riepām, lai paaugstinātu to siltumspēju. Darba mērķa sasniegšanai tiek izmantota dzīves cikla analīze. Maģistra darbā tiek parādīti enerģijas atgūšanas ietekmes novērtējuma rezultāti atbilstoši trim kurināmā scenārijiem: (a) sasmalcinātas auto riepas; (b) no cietajiem sadzīves atkritumiem atgūts kurināmais; (c) no apstrādāta (daļēji kompostēta) notekūdeņu dūņu un biomasas atkritumu maisījuma atgūts kurināmais. Izmantojot iegūtos rezultātus un pielietojot multi-kritēriju analīzes TOPSIS metodi, tiek noteikts vēlamākais enerģijas atgūšanas scenārijs. Papildus tam, balsoties uz multi-kritēriju analīzes rezultātiem, tiek piedāvāts kurināmā maisījums, kas sastāv no trim analizēto atkritumu kurināmā veidiem. Visbeidzot tiek salīdzināts izveidotais kurināmā maisījums ar sākotnēji analizētajiem atkritumu kurināmā veidiem, ņemot vērā dzīves cikla analīzes rezultātā iegūto vides ietekmes vērtējumu un multi-kritēriju analīzes rezultātus. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek veikta literatūras analīze par nolietoto auto riepu ražošanas apjomiem un apsaimniekošanas paņēmieniem, no atkritumiem atgūto kurināmo veidu apskatu, t.sk. no cietajiem sadzīves atkritumiem un notekūdeņu dūņām atgūtos kurināmos. Otrajā nodaļā tiek aprakstītas darbā izmantotās metodes un paņēmieni: dzīves cikla analīze, teorētiskie aprēķini un multi-kritēriju analīze. Trešajā nodaļā tiek parādīti un apspriesti iegūtie rezultāti. Darbs rakstīts angļu valodā. Tas sastāv no 63 lpp., 24 attēliem, 26 tabulām un 2 pielikumiem. Darba izstrādes gaitā izmantoti 58 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Dzives cikla analize
Atslēgas vārdi angļu valodā Life cycle assessment, end-of-life tires, solid recovered fuel, municipal solid waste, waste water sludge, energy recovery, TOPSIS.
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 23:25:27