Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Maksātnespējas riska novērtēšanas modeļi ražošanas uzņēmumiem"
Nosaukums angļu valodā "Insolvency Risk Assessment Models for Manufacturing Enterprises"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Irina Voronova
Recenzents Dr.math. Vladimirs Jansons, profesors
Anotācija Ir vērts atzīmēt ka pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ļoti maz uzmanības tiek pievērsta uzņēmuma maksātnespējas un bankrota prognozēšanai, kā daļai no finanšu analīzes. Galvenokārt Latvijas zinātnieku publikācijas bija saistītas ar ārzemju zinātnieku darbu apkopošanu un analīzi. Maģistra darba mērķis: veikt attīstības izpēti maksātspējas riska noteikšanas modeļus un novērtēt modeļus precizitātes pakāpi, kā arī izstrādāt jaunu maksātnespējas riska noteikšanas metodi Latvijas pārtikas un dzērienu ražošanas uzņēmumiem, lai pašiem uzņēmējiem, kā arī komercbankām, būtu iespēja precīzāk prognozēt uzņēmuma maksātnespēju un samazināt kredītrisku. Pētījuma objekts: pārtikas un dzērienu ražošanas uzņēmuumu ekonomiskais stāvoklis. Pētījuma priekšmets: maksātnespējas riska novērtēšanas metodes un modeļi. Hipotēzes: • H1: izmantojot maksātnespējas prognozēšanas metodes un modeļus, ir iespēja laicīgi novērtēt situāciju un pieņemt lēmumu par uzņēmuma finanšu darbību; • Н2: kombinācija no trīm (minimāli)maksātnespējas prognozēšanas modeļiem, kuri pieder pie dažādam klasem, dod iespēju saņemt drošu rezultātu par uzņēmuma finansiālo stāvokli; • H3: uzņēmuma likviditātes novērtēšana var kalpot par pamatu maksātnespējas noteikšanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika uzstādīti šādi uzdevumi: 1. veikt ražošanas nozares izpēti kopumā, kā arī saistot uzmanību tieši pārtikas un dzērienu rūpniecībais, izmantojot statistisko informāciju; 2. noskaidrot kāda ir Latvijas un Eiropas valstu maksātnespējīgo un bankrotējošo uzņēmumu statistika un veikt tās analīzi; 3. izpētīt Latvijas un ārvalstu zinātnieku maksātnespējas prognozēšanas modeļus; 4. pārbaudīt maksātnespējas prognozēšanas modeļu novērtējuma precizitātes pakāpi un veikt to salīdzinošo analīzi; 5. izstrādāt loģistiskās regresijas modeli maksātnespējas prognozēšanai Latvijas uzņēmumiem; 6. veikt izstrādāta maksātnespējas prognozēšanas modeļa precizitātes ticamības novērtējumu; 7. sniegt secinājumus un priekšlikumus par maksātnespējas novērtēšanu Latvijas ražošanas uzņēmumiem. Pirmā anlītiskā dāļā tika izpētītā Latvijas ražošanas nozare, kā arī pivērsta uzmanība tieši pārtikas un dzērienu ražošanas nozarei. Maģistra darba teoretiskā daļa galvenokārt ir veltīta maksātnespējas prognozēšanas metodem. Ir iespēja iepazīties ar maksātnespējas pronozēšanas metožu vēsturisko attīstību un to klasifikāciju, kā arī izpētīt piedāvātas bankrota prognozēšanas funkcijas iekļautiem finanšu rādītājiem un ar pašiem prognozēšanas modeļiem. Zinātniski praktiskā daļā tika pārbaudīta maksātnespējas modeļu precizitāte, izmantojot divas pieejas (Altmana tests un ROC līkne). Viens no maģistra darba mērķiem bija jaunā maksātnespējas modeļa izstrāde Latvijas ražošanas uzņēmumiem, līdz ar to, pamatojoties uz regresijas analīzi, bija piedāvāts jauns bankrota prognozēšanas modelis.
Atslēgas vārdi uzņēmuma maksātnespēja, likviditāte, pārtikas un dzērienu rūpniecība, maksātnespējas prognozēšanas modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā insolvency prediction, food and beverage industry, insolvency risk models, liquidity
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 22:12:54