Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Turboventilatora dzinēja PS-90A augsta spiediena turbīnas rotora daļas statiskās izturības izpēte un pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Analysing and Improving the Static Strength of High Pressure Turbine Rotary Part of PS-90A Turboventilator Engine
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., doc. Ilmārs Ozoliņš
Recenzents Dr.habil.sc.ing., prof. Aleksandrs Urbahs
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Turboventilatora dzinēja PS-90A augsta spiediena turbīnas rotora daļas statiskās izturības izpēte un pilnveidošana”. Darbā tiek izskatīts dzinēja PS-90A, PS-90A2 un V2500 augsta spiediena turbīnas rotora vienkāršots modelis. Darba mērķis ir, ievērojot dzinēja PS-90A augsta spiediena turbīnas rotora reālās konstrukcijas īpatnības, veikt tā statiskās izturības izpēti un, pēc iegūto rezultātu analīzes, mēģināt pilnveidot PS-90A turbīnas rotora daļu, aizstājot dubulto starpdisku ar vienu veselu starpdisku, kā tas ir dzinējam PS-90A2 un V2500. Darbā tiek sniegta informācija par minētiem turboventilatoru dzinējiem un to turbīnu konstruktīvām īpatnībām, par augsta spiediena turbīnu darba apstākļiem, slodzēm kurām tiek pakļauti šo turbīnu rotori, tajā skaitā temperatūras ietekme uz rotoru detaļu resursu. Darbā rotoru aprēķins tika realizēts ar datormodelēšanas paņēmienu, pielietojot datorprogrammu Solidwork. Šim mērķim tika izveidoti dzinēju PS-90A, PS-90A2 un V2500 augstspiediena turbīnu rotoru trīsdimensiju modeļi ar nelieliem konstruktīviem vienkāršojumiem. Rotoru aprēķina gaitā tika noteikts spriegumu sadalījums konstrukciju elementos ar izteiktām spriegumu koncentrācijas zonām, kā arī iegūtas konstrukcijas elementu deformāciju vērtības. Veikta rezultātu analīze, kurā konstatēts, ka sprieguma sadalījuma tendence pētītajos rotoros ir diezgan līdzīga, un atšķirības pie pārējiem līdzvērtīgiem nosacījumiem lielākoties saistītas ar konstrukcijas elementu formām. Darbā ir izskatīti arī tehniskās apkopes un drošības jautājumi. Darbs rakstīts latviešu valodā. Aprakstošās daļas apjoms sastāda 101 lpp. Darbā izmantoti 42 attēli un 12 informatīvās tabulas, 5 pielikumi un 4 A1 un 7 A3 formāta rasējumi.
Atslēgas vārdi Dzinējs, augsta spiediena turbīna, PS-90A, statiskā izturība
Atslēgas vārdi angļu valodā Engine, high pressure turbine, static strenght
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 20:29:32