Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Aviācijas gāzturbīnu dzinēja darba lāpstiņas profildaļas spriegumstāvokļa izpēte un statiskās izturības paaugstināšana
Nosaukums angļu valodā Analysis of the Stress State of Aviation Gas Turbine Engine Blade Airfoil Portion and Improvement of Static Strength
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., doc. Ilmārs Ozoliņš
Recenzents Dr.habil.sc.ing., prof. Vitālijs Pavelko
Anotācija ANOTĀCIJA Šī darba tēma ir „Aviācijas gāzturbīnu dzinēja lāpstiņas profildaļas spriegumstāvokļa izpēte un statiskās izturības paaugstināšana.” Darba analītiskajā daļā tiek izskatīta aviācijas gāzturbīnu dzinēju darba specifika, to rotoru un atsevišķu elementu darba apstākļi un slogojuma īpatnības, kā arī darba lāpstiņas profila daļas aprēķina metodes būtība. Aprēķinu daļa ietver sevī darba lāpstiņas profildaļas aprēķinu, kura mērķis ir maksimāli samazināt statiskās slodzes ietekmi uz darba lāpstiņu, sekojoši paaugstināt tās kopējo izturību. Par darba pamatu tika izvēlēts tāds turbīnas darba lāpstiņas prototips, kas pēc ģeometriskiem lielumiem un slogojuma līdzinās dzinēja CFM56-3 zema spiediena turbīnas darba lāpstiņai un tās darba apstākļiem. Nepieciešamā sākotnējā informācija par doto lāpstiņu tika ņemta no dzinēja tehniskiem aprakstiem, kopējās tehniskās literatūras un elektroniskiem izziņas avotiem. Daļēji informācija par darba lāpstiņas ģeometriskiem datiem, tādiem kā lāpstiņas lineārie izmēri, lāpstiņas šķērsgriezuma profili u.c. bija ierobežota, tādēļ šādi pietrūkstošie lielumi bija noteikti atsevišķi, pielietojot standarta gāzdinamisko aprēķinu, kas dotā darbā netiek uzrādīts, jo šo informāciju var iegūt no atbilstošās literatūras. Kopumā aprēķiniem pietrūkstošie dati, tika izvēlēti kā videjotie lielumi dotās klases dzinējiem. Šāda veida atkāpšanās no dzinēja CFM56-3 patiesiem datiem, kas, savā ziņa, bija kā piespiedu līdzeklis, nemazina aprēķina vērtību, jo aprēķina mērķis nebija dotā dzinēja lāpstiņu uzstādīšanas precīzs aprēķins, bet gan dotās klases dzinēju darba lāpstiņas spriegumastāvokļa aprēķina algoritma izveidošana. Darbs rakstīts latviešu valodā. Aprakstošās daļas apjoms sastāda 61 lappuses. Darbā ir iekļauti 28 attēli un 21 informatīvā tabula.
Atslēgas vārdi Aviācijas gāzturbīnu dzinējs, statiskās izturības paaugstināšana, rotors, elementu darba apstākļi, lāpstiņas profila daļa, statiskās slodzes, darba lāpstiņa, ģeometriskie lielumi, zema spiediena turbīna, dzinēja tehniskais apraksts, šķērsgriezuma profils, standarta gāzdinamiskais aprēķins, lāpstiņas spriegumastāvokļa aprēķins
Atslēgas vārdi angļu valodā Aviation gas turbine engine, Blade profile, Stress State Analysis, Static Strength Improval, blade profile calculations, rotor, geometric characteristics, low-pressure turbine blade, engine, standard gas-dynamic calculations, forces and stress distribution
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 20:23:23