Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Turboventilatora dzinēja GP 7100 un GP 7200 zema spiediena turbīnas rotoru statiskās stiprības izpēte un salīdzinājums
Nosaukums angļu valodā Research and Comparison of Static Strength for the Low Pressure Turbine Rotors of GP 7100 and GP 7200 Turbofan Engines
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., doc. Ilmārs Ozoliņš
Recenzents Dr.habil.sc.ing., prof. Vitālijs Pavelko
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Turboventilatora dzinēju GP7100 un GP7200 zema spiediena turbīnas rotoru statiskās stiprības izpēte un salīdzinājums”. Darbā tiek aplūkoti dzinēju GP7100 un GP7200 zema spiediena turbīnu rotori un to diski (pakāpes). Darba galvenais mērķis ir izpētīt un salīdzināt abu dzinēju zema spiediena turbīnas rotoru disku variantu spējas uzņemt statiskās slodzes un izpētīt spriegumus un deformācijas pie rotoru dažādiem apgriezienu ātrumiem. Darbā aprēķiniem tiek pieņemti oriģinālā izmēra modeļi ar nelieliem konstrukcijas vienkāršojumiem. Rotora fragmenta daļas, kā arī papildus nepieciešami elementi tika projektēti datorprogrammā Autodesk Inventor, bet tālākie aprēķini, pielietojot datormodelēšanas principu, tika veikti datorprogrammā ANSYS. Veicot trīsdimensiju disku aprēķinu, tika noteiktas katra diska lāpstiņu radītās centrbēdzes un gāzdinamiskās slodzes, kā ari spriegumu koncentrācijas zonas un spriegumu sadalījums diskos. Plašākai izpratnei tika izvēlēti trīs apgriezienu ātrumu varianti. Darbā tika veikts iegūto rezultātu salīdzinājums un analīze. Turpmāk, lai iegūtu rezultātus, līdzīgus oriģinālāi konstrukcijai, var veikt lāpstiņu konstruēšanu katrā rotora pakāpē. Iegūtos rezultātus varētu stādīt priekšā tālākiem pētījumiem ar mērķi uzlabot turbīnas rotora un, sekojoši, visa dzinēja rādītājus kopumā. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 4 nodaļas, secinājumus, literatūras sarakstu, 33 attēlus, 8 tabulas, 6 formulas, kopā 63 lapaspuses.
Atslēgas vārdi Dzinējs Rotors Salīdzinājumsl
Atslēgas vārdi angļu valodā Engine Rotor
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 17:03:16