Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma resursu organizēšana
Nosaukums angļu valodā Organizing Resources for a Services Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Judīte Jakubāne
Recenzents Dr.oec. Rita Greitāne, Docente
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Pakalpojuma uzņēmuma resursu organizēšana”. Darbam ir trīs daļas. Analītiskajā daļā tiek raksturots SIA „XL Parts” uzņēmums, tā darbības veids, organizatoriskā struktūra, uzņēmuma attīstība, kā arī tiek veikta SVID analīze. Tiek apskatīti un analizēti uzņēmuma bilances rādītāji pēdējo četru gadu periodā, kā arī veikta uzņēmuma efektivitātes analīze. Aprēķinu daļā tiek veikta uzņēmumā esošo resursu (krājumu) organizēšana. Tiek veikta prioritāšu noteikšana. Tiek pielietotas vairākas prognozēšanas metodes. Tiek sastādīts iespējamais preču pirkšanas saraksts. Tehnoloģiskajā daļā tiek piedāvāts veidot prognozēšanas sagatavi, izmantojot programmu Microsoft Excel. Tiek veikta sagataves izstrāde prognozēšanas optimizēšanai. Diplomprojekta nobeigumā sniegti secinājumi un doti priekšlikumi. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms ir 70 lapas datorsalikumā. Tas ietver 31 attēlus, 23 tabulas, 20 literatūras avotus un elektroniskos resursus un 4 pielikumus uz 17 lapām.
Atslēgas vārdi Pakalpojuma uzņēmuma resursu organizēšana, prognozēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Resource organization within the service provider , forecasting
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 14:57:29