Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jaunu pakalpojumu ieviešana avio pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Introducing New Services in an Air Services Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Ieva Andersone
Recenzents Mg.oec. Ilona Ezera, Docente (prakt.)
Anotācija Pauga, A. Diplomprojekts “Jaunu pakalpojumu ieviešana aviopakalpojumu uzņēmumā”: Diplomprojekts / A.Pauga, I.Andersone. – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura programma “Uzņēmējdarbība un Vadīšana” 2015. – 77 lpp. Diplomprojekta tēma ir “Jaunu pakalpojumu ieviešana aviopakalpojumu uzņēmumā”. Projekts sastāv no trīs daļām: analītiskās daļas, aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļas. Projekta pirmajā daļā tiek analizēta SIA “Baltijas Helikopters” saimnieciskā darbība, tās rezultāti, klienti un konkurenti. Otrajā, galvenajā daļā, pamatojoties uz pirmās daļas pētījumiem izstrādāti pamatoti ieteikumi kā “Baltijas Helikopters” ieviest jaunus pakalpojumus. Trešajā daļā tiek pamatots, kādēļ “Baltijas Helikopters” ir nepieciešams uzlabot savu mājaslapu. Ir doti vairāki piemēri kā mājaslapu padarīt klientiem ērtāk lietojamu un vizuāli pievilcīgāku. Diplomprojekta apjoms ir 77 lapas puses ar ietvertām 25 tabulām, 37 attēliem un 3 pielikumiem. Pētījuma veikšanā tika izmantota ekonomiskā literatūra, kopējais avotu skaits ir 25, tai skaitā 5 literatūras avoti angļu valodā.
Atslēgas vārdi Jaunu pakalpojumu ieviešana, Aviācijas pakalpojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Introducing new services, Aviation services
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 12:01:34