Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Inovatīva produkta izstrādes un ieviešanas tirgū process
Nosaukums angļu valodā Process of Developing and Introducing an Innovative Product in the Market
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Vitālijs Jurēnoks
Recenzents Mg.oec. Vladimirs Šatrevičs, Lektors
Anotācija Bakalaura darba “Inovatīva produkta izstrādes un ieviešanas tirgū process” autors ir Edgars Zinkēvičs, darba zinātniskais vadītājs ir RTU profesors, Dr.oec. Vitālijs Jurēnoks. Darba mērķis ir analizēt, noteikt un attēlot inovatīvā produkta “Ezmirror” un tā sniegtā pakalpojuma izstrādes un ieviešanas tirgū procesu, kā arī veikt teorētisku aprakstu par inovācijas jēdzienu un visu ar to saistīto un izrietošo procesu būtību. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām – analītiskās apskata daļas un pētījumu un aprēķinu daļas, kas tālāk tika sadalītas apakšnodaļās un nobeigumā. Analītiskajā apskata daļā vairāk tika teorētiski apskatīts un izpētīts inovācijas process un ar to visu saistīto procesu, to veidu, kā arī ietekmējošo faktoru mijiedarbība, kas beigās var novest pie pilnīgi jauna un inovatīva produkta izveides un realizācijas tirgū. Pētījumu un aprēķinu daļā tiek atspoguļots tieši konkrēta inovatīva produkta – “virtuālā spoguļa” jeb “Ezmirror” produkta būtība, funkcijas un darbības mērķis, kā arī šī produkta radīšanas un izstrādes posmi, tiek aprēķinātas un analizētas to izmaksas un izklāstīts tirgū ieviešanas process. Tiek aprakstīts kā tiks reklamēts produkts, kādi mārketinga pasākumi tiks veikti produkta virzīšanai tirgū un kādas būs to izmaksas. Apvienojot un aprēķinot visas iepriekš minētās izmaksas, ir sastādīts apraksts kā finansēt visas izmaksas ar divu iespējamo finansēšanas avotu palīdzību. Bakalaura darbā izmantotie literatūras avoti pamatā bija Latvijas un arī ārvalstu zinātnieku pētījumi, zinātniskā literatūra, publikācijas, dažādi periodiskie izdevumi, interneta tiešsaistes informācija, ziņojumi un pētījumi inovāciju jomā un citi informācijas avoti. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā un tas sastāv no 50 lpp. Kā arī darbā ir ievietoti 8 attēli un izveidotas 10 tabulas.
Atslēgas vārdi Inovatīva produkta izstrādes un ieviešanas tirgū process
Atslēgas vārdi angļu valodā Process of Developing and Introducing an Innovative Product in the Market
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 01:23:32