Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Cenu veidošana meža nozarē
Nosaukums angļu valodā Price Formation in the Forest Sector
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Rita Greitāne
Recenzents Dr.sc.ing. Gaļina Kozaka, Docente
Anotācija Bakalaura darba tēma ir cenu veidošana meža nozarē. Darbs sastāv no ievada, satura izklāsta divās pamatnodaļās, nobeiguma, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Analītiskā apskata daļā tiek apskatīta cenas būtība un veidošanās, kā arī tiek apskatīta meža nozare Latvijā un cenas nozīme tajā. Tiek raksturota mežistrādes nozare un tās izstrādājumi, kā arī novērtēta mežizstrādes produktu realizācija iekšējā un ārējā tirdzniecības tirgū. Pētījumu un aprēķinu daļā autore novērtē meža nozares uzņēmumu, realizējot meža īpašumā esošo koksni. Balstoties uz pirmajā daļā apskatītajām metodēm tiek noteikta nekustamā īpašuma apaļkoksnes cenas veidošana, izskatot nozīmīgākos cenu veidošanas faktorus. Darba nobeigumā ir apkopojums un priekšlikumi. Darba apjoms ir 57 lappuses, neskaitot pielikumus. Darbā ir iekļauti 4 attēli, 15 tabulas, 2 formulas, 2 pielikumi, kas ilustrē un paskaidro darba saturu. Bakalaura darba izstrādē izmantoti 20 informācijas avoti latviešu un angļu valodā.
Atslēgas vārdi apaļkoksne, cena, cenas veidošana,
Atslēgas vārdi angļu valodā price, timber, creating a price,
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 23:23:51