Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Īpašuma veidi un to novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Property Types and their Assessment
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Jānis Mežiels
Recenzents Dr.sc.ing. Gaļina Kozaka, Docente
Anotācija Bakalaura darba apjoms: Diplomprojekta kopējas apjoms ir 74 lapas. Diplomprojektā iekļauti 16 attēli un 25 tabulas. Darbs sastāv no 2 daļām: analītiskās daļas, pētījumu un aprēķinu daļa. Darba noslēgumā tiek izdarīti secinājumi un analīzēti iegūtie rezultāti. Bakalaura darba izmantotie materiāli: Darbā izmantoti tiešsaistes materiāli, grāmatas, uzņēmuma nepublicētie dati un izdevumi, kas kopumā veidot 36 bibliogrāfiskos avotus. Papildus tam izmantota nozares ekspertu mutiski sniegta informācija. Bakalaura darba rezultāti: Izstrādājot analītisko daļu un analīzējot tirgus, autore nonāca pie sekojošiem secinājumiem: • visiem īpašuma veidiem tiek pielietotas trīs vienotas pieejas (salīdzīnamo darījumu, izmaksu un ieņēmumu pieejas); • tirgus ir aktīvs noslēglot darījumu skaits palielinas; • krēdītēšanas nosacījumi ir labvēlīgi kredita ņēmšanai. Pētijuma un aprēķinu daļā tika novērtēts nekustamais īpašums, kurš atrodas VEF rajonā. Izmantojot pieejas, kuras tika aprakstītas analītiskā, daļa darba autore noteica īpašuma tirgus vērtību, ņemot vērā visus faktorus, kuri ietekmē īpašuma vērtību. Tirgus vērtība tika noteikta pielietojot divas novērtēšanas pieejas: salīdzināmo darījumu un ienākumu. Balstoties uz aprēķināto tirgus vērtību, tika noteikta arī piespiedu pārdošanas vērtība.
Atslēgas vārdi Ipašuma veidi, novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Property types and their assessment
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 19:50:33