Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Ciparu steganogrāfijas metožu salīdzinošā analīze
Nosaukums angļu valodā Comparative Analysis of Digital Steganography Methods
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs P.Rusakovs
Recenzents Dr.sc.ing., doc. G.Alksnis, RTU LDK
Anotācija Maģistra darbā veikts pētījums par ciparu steganogrāfijas metožu salīdzinošo analīzi, koncentrējoties uz mūsdienās aktuālo, bet mazāk pētīto video steganogrāfijas novirzienu. Darba ietvaros izpētītas galvenās video steganogrāfijas pieejas un pielietojuma jomas, noteikti kritēriji video steganogrāfijas algoritmu salīdzināšanai, veikts brīvi pieejamo video steganogrāfijas rīku apskats. Darbā tika atlasītas četras steganogrāfiskās metodes, kas pielietojamas arī video steganogrāfijai un ir potenciāli pielietojamas autortiesību aizsardzības jomā. Izstrādāta steganogrāfiskā sistēma Java valodā, kurā implementētas šīs metodes. Tā ļauj veikt ūdenszīmes iegulšanu video datnēs, kas saspiestas ar zudumradošo saspiešanu, veikt vairāku veidu uzbrukumu imitācijas, ūdenszīmes izvilkšanu un iegulšanas efektivitātes novērtēšanu, kā arī ieviesto kropļojumu noteikšanu. Ar izstrādāto programmu veikti eksperimenti šo metožu efektivitātes un robustuma novērtēšanai pie video konteineriem ar dažādu kustības apjomu. Ar mērķi mazināt video steganogrāfijas radītos kropļojumus, saglabājot iegulšanas efektivitāti, ir piedāvāts divu metožu uzlabojums, kas balstās uz adaptīvo pieeju iegulšanai, pamatojoties uz kustības apjomu video kadrā. Eksperimentāli un ar ekspertu aptaujas palīdzību novērtēta šīs pieejas un sākotnējo metožu efektivitāte. Darbā noteiktas video steganogrāfijas pielietošanas iespējas, izpētīto metožu potenciālie uzlabojumu virzieni. Dokumentā ir 66 lappuses, 41 attēls, 22 tabulas, 6 pielikumi un 57 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Steganogrāfija, ūdenszīmju tehnoloģija, autortiesību aizsardzība, video apstrāde, datu drošība
Atslēgas vārdi angļu valodā Steganography, digital watermarking, copyright protection, video processing, data security
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 17:09:33