Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Atkārtotas atkvēlināšanas ietekme uz ZrO2:PbS nano pārklājuma fotoemisijas īpašībām
Nosaukums angļu valodā Repeated annealing influence on ZrO2:PbS nano surface photoemision qualities
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Jurijs Dehtjars
Recenzents Mihails Šorohovs, Baltic Scientific Instruments, projektu vad., dr. fiz.
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt atkārtotas atkvēlināšanas ietekmi uz ZrO2:PbS parauga fotoemisijas (FE) īpašībām, lai nodrošinātu šo paraugu daudzkārtēju izmantošanu dozimetriskajos mērījumos ar FE spektroskopiju. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskā apskata daļas, darba gaitā pielietotās eksperimentu metodikas apraksta, rezultātiem un secinājumiem. Darba rezultātā ir izpētītas FE intensitātes un elektronu fotoelektriska izejas darba φ izmaiņas pēc vairākiem apstarošanas-atkvēlināšanas cikliem ZrO2:PbS un ZrO2 paraugiem. Tapāt tika izpētītas eksoelektronu emisijas (EEE) spektru izmaiņas pēc apstarošanas un atkvēlināšanas ZrO2:PbS un ZrO2 paraugiem. Rezultātā tika konstatēts, ka ZrO2:PbS paraugi, kas tika pakļauti vairākiem apstarošanas-atkvēlināšanas cikliem, saglabā savas dozimetriskās īpašības. Maģistra darbs satur 6 tabulas un 54 attēlus. Maģistra darba apjoms ir 77 lappuses, darba izstrādei tika izmantoti 38 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ZrO2:PbS,fotoemisija,atkārtota atkvēlināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā ZrO2:PbS, photoemission, repeated annealing
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 15:03:54