Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Kurzemes uzņēmumu kravu plūsmu optimizācija izmantojot konteineru pārvadājumus.
Nosaukums angļu valodā Optimization of Cargo Flow at Kurzeme Enterprises by Using Container Transport.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Viktors Feofanovs
Recenzents Vladislavs Žavtkēvičs
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēma – Kurzemes uzņēmumu kravu plūsmu optimizācija izmantojot konteineru pārvadājumus. Pētījuma mērķis – izpētīt kravu apjomus un pēc pētījumā apkopotajiem datiem pie salīdzinoši minimāla konteineru kravu apjoma uzprojektēt konteineru termināli, kā arī aprēķināt vai tādu konteineru termināli būtu izdevīgi uzturēt. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem un trīs rasējumiem Pirmajā nodaļā ir apskatīts kas ir konteineris, tā iedalījums pa veidiem un termināla uzbūve. Otrajā nodaļā ir pētīta kravu plūsmas reālās situācijas analīze, to apjomi, kā arī Kurzemes reģiona ostu konkurētspēja konteineru pārvadājumos un autotransporta izdevumu analīzes, pārvadājot konteineru kravu uz Rīgas vai Klaipēdas ostu, tādā veidā pierādot darbā pētāmo problēmu. Trešajā nodaļā ir veikta problēmu analīze, apkopoti anketēšanas dati un piedāvāti problēmu risinājumi. Ceturtajā nodaļā tiek veikta konteineru kravu termināļa izstrādāšana un tā tehniski ekonomiskais pamatojums. Pēc ekonomiskajiem aprēķiniem tiek arī spriests vai ir izdevīgi sākt konteineru pārvadājumus tieši caur šo termināli un uzturēt to. Galvenie rezultāti – Kurzemes uzņēmēji labprāt izmantotu kādu no Kurzemes reģiona ostām, lai pārvadātu konteineru kravas. Apkopojot un, salīdzinot konteineru plūsmas datus Kurzemē, izrādījās ka, lielāka konteineru plūsma iet caur Liepājas ostu, nevis Ventspils ostu, kurā ir speciāli uzcelts konteineru termināls, bet pērn netika pārkrauts neviens konteineris. Balstoties uz šiem un Rīgas ostā pārkrauto konteineru datiem, tika veikti tehniski ekonomiskie aprēķini un projektēts konteineru termināls Liepājas ostas 50. piestātnē. Izmaksu un ienākumu aprēķini pierāda to, ka ja gada laikā tiek pārkrauti 21595 TEU, tad izmaksas mēnesī ir mazākas nekā izdevumi un tādu termināli ir izdevīgi uzturēt. Priekšlikums – mudināt uzņēmējus izmatot konteinerus kravu pārvadāšanai, lai konteineru apjomi reģionā pieaug . Darbam par informācijas avotiem kalpoja, interneta resursi, Latvijas Republikā izdotie likumi un specialā literatūra. Darba apjoms: 72 lapas, izmantoti 40 literatūras avoti, 20 attēli, 7 tabulas, 75 formulas, 1 pielikums un 3 rasējumi.
Atslēgas vārdi Kurzemes uzņēmumu kravu plūsmu optimizācija izmantojot konteineru pārvadājumus
Atslēgas vārdi angļu valodā Optimization of cargo flow at Kurzeme enterprises by using Container Transport.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 14:32:09