Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Gaisakuģa maršruta lidojuma kontroles ierīces ar skaitļošanas bloku izstrāde
Nosaukums angļu valodā Development of an Aircraft Route Flight Control Device with a Computing Unit
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dr.habil.sc.ing., prof. Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
Recenzents Mag.sc.ing., asist. Dmitrijs Goreļikovs
Anotācija ANOTĀCIJA Darba nosaukums: Gaisa kuģa maršruta lidojuma kontroles ierīces ar skaitļošanas bloku izstrādi. Mērķis: Balstoties uz tematu, apkopot informāciju par maršruta lidojuma laikā nepieciešami pārvaldāmo sistēmu darbības principiem. Izstrādāt skaitļošanas, informācijas salīdzināšanas bloku dažādu sistēmu signālu tālākai pārvadei. Lietišķās psiholoģijas un ergonomikas sastāvdaļa paredz uzlabot saikni starp cilvēkiem un mašīnām, pārveidojot iekārtas, mijiedarbības, vai vidi, kurā notiek šī saikne. Tieši tāpēc darba uzdevumos tiek aptverta gaisa kuģa pilota darba noslodze lidojuma laikā, kura sevī ietver vairāku indikatoru un displeju uztveršanu salīdzinoši īsā laikā, ja notiek kādas sistēmas, ierīces atteice. Metodes: Tiek aplūkota ergonomiskas sistēmas iespējamā uzlabošana. Tika apkopota informācija par gaisa kuģa ideāla horizontālā lidojuma stāvokļa dinamiku, tās izmaiņu raksturvērtībām. Pēc šīs informācijas apgūšanas tālāk tiek izraudzītas darbam nepieciešamās gaisa kuģa dažādo lidojuma parametru indicēšanas sistēmas. Tiek izprasta galvenā šo sistēmu būtība, informācijas uztveršanas sensoru specifika, datu pārraides virzieni. Rezultāti: Skaitļošanas, informācijas salīdzināšanas shēmas izstrādes procesā, tiek izvēlēts optimālākais datu pārvades veids – ARINC 429 vārda protokols. Tiek izraudzīts attiecīgs ciparu elektriskais elements, kurš spētu veikt šis informācijas salīdzināšanu. Shēmas galvenās struktūrvienības balstās uz digitālajiem komparatoriem. Apkopotā, salīdzinātā informācija no komparatoru skaitļošanas bloka būtu jāpadod displejam, kurš nevēlama lidojuma stāvokļa gadījumā, paralēli brīdinājuma skaļrunim, ziņotu par gaisa kuģa novirzi no izvēlētajiem lidojuma parametriem. Displejs un skaļrunis dotu jau apstrādātu, ieprogrammētu informāciju pilotam par reālo rīcības plānu, nevis bīstamības draudiem. Apraksta daļa aizņem 91 lpp, ietver 16 tabulas, 94 formulas un 24 attēlus. Pielikumu veido 17 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: inženieru psiholoģija, gaisa kuģa horizontāla lidojuma dinamika, inerciālā atskaites sistēma, komparators.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: engineering psychology, aircraft horizontal flight dynamics, inertial reference system, comparator.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 12:31:25