Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Increasing Competitiveness of a Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.Konstantīns Didenko, Profesors
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Rihards Rudzišs Diplomprojekta temats: Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no ievada,3 daļām darba daļām, secinājumiem un 3 priekšlikumiem. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļautii 9 attēli, 29 tabulas, 5 formulas. Darbam pievienots 2 pielikumi uz 4 lapām. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Ar uzņēmējdarbību saistīta literatūra un interneta resursi, LR likumi, nozares vērtējumi un nostādnes, CSB datu bāzes statiskita. Kā arī tika izmantoti uzņēmuma iekšējie dokumenti. Darba bibliogrāfiskais sarakstā ir iekļauti 27 avoti. Diplomprojekt mērķis ir praktiski pielietojumus priekšlikumus, kas atbilst realai situācijai un spēs uzlabot uzņēmuma konkurētspēju. Diplomprojektā tika veikti šādi analītiski pētījumi: • Meža nozares analīze un novērtēšana; • Uzņēmuma iekšējo stuktūru analīze • Uzņēmuma ekonomisko rādītāju novērtēšana; • Veikta uzņēmuma SVID analīze. Pētijumu rezultātā, tika izteiktas nepilnības uzņēmuma darbībā. Šo problēmu risināšanai tika izstrādāti trīs priekšlikumi , kas uzlabos uzņēmuma konkurētspēju. Šīs aktivitātes ir sekojošas: Mēza taksācijas pakalpojuma ieviešana, uzņēmuma identifikācijas un marketinga aktivitāšu izteikšana, mežu apsaimniekošanas plānu izstrādes pakalpojuma optimizācija. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Rudzišs,R. Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts : Diplomprojekts / Elīna Gaile Sarkane. – Datorsalikums. –Rīga: RTU, 2015. - 73 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Business competitiveness improvement project
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 11:20:10