Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Lifta piedziņas un vadības sistēmu izpēte un praktiska modeļa izveide".
Nosaukums angļu valodā "Study on elevator drive control system and construction of practical model".
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Pāvels Suskis
Recenzents Jānis Valeinis
Anotācija Bakalaura darba ar projekta daļu mērķis ir, izanalizējot piedziņas un vadības procesus tautsaimniecībā lietojamajām lifta iekārtām, izveidot reāli funkcionējošu stenda modeli. Darbs satur ievadu lifta iekārtu uzbūvē, klasifikāciju pēc kinemātiskajiem modeļiem, kopējus liftam nepieciešamo ierīču aprakstus. Ir apskatīta asinhronā un sinhronā piedziņa, kuras mūsdienās visbiežāk tiek izmantotas apskatāmo iekārtu tipam. Tika veikts aprēķins dzinēja izvēlei. Darbā ir aprakstīti klasiskie piedziņas tehnikas un frekvences pārveidotāju izmantošana dzinēju regulēšanai. Ir apskatīti lifta drošības, precīzas apstāšanās tehniskie jautājumi. Projekta daļā ir veikta lifta stenda un kabīnes konstrukcijas rāmja projektēšana. Izveidots programmas algoritms uz mikrokontrollera “Arduino Mega” bāzes. Iekārtas drošuma un signālu līmeņu savienošanai tika izveidota plate ar optisko signālu atsaistīšanu ar vairāku sprieguma līmeņu izvēles iespēju. Gala rezultātā tika izveidots reāli funkcionējošs stenda modelis. Izveidotais stends ir pielietojams studentu apmācībai vadības sistēmu izveidošanā, kontrolleru programmēšanā atbilstoši iekārtas prasībām, pētījumu veikšanai piedziņas patērējamas enerģijas samazināšanai un ātrumu izvēlei atbilstoši tehniskajām prasībām. Darbā ir 62 lappuses, 28 attēli, 1 tabula, 5 pielikumi, 2 rasējumi, 22 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Lifts, stends, asinhronais dzinējs, sinhronais dzinējs, frekvences pārveidotājs, Arduino
Atslēgas vārdi angļu valodā Elevator, stand, asynchronous drive, synchronous drive, frequency convertor, Arduino
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 10:16:42