Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas darījumu atklāšana un novērtēšana”
Nosaukums angļu valodā “Disclosing Transactions Related to Value Added Tax Fraud and Prevention Measures”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents V.Gromule, AS „Rīgas autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba autors Robijs Dirnēns izstrādāja darbu, kura temats ir „PVN noziedzīgu darījumu atklāšana un novēršana”. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt pievienotās vērtības nodokļa likuma normatīvo bāzi, tā piemērošanas aspektus, ietekmi valsts ekonomikā un veikt noziedzīgo shēmu aprakstu un izpēti, kā arī iepazīties ar nozares praktiķu viedokļiem un tiesu praksi, kas saistīta ar PVN krāpnieciskajiem darījumiem. Balstoties uz iegūto un analizēto informāciju izdarīt secinājumus un sniegt praksē pielietojamus priekšlikumus. Darba objekts ir pievienotās vērtības nodoklis. Darba priekšmets ir PVN noziedzīgu darījumu nodarījums valsts ekonomikai. Lai darbs tiktu veikts kvalitatīvi, tika izmantotas dažādas pētīšanas metodes: 1. Aprakstošā jeb monogrāfiskā metode; 2. Vispārteorētiskās pētīšanas; 3. Statistikas datu apstrādes metode; 4. Grupēšanas metode; 5. Tabulas un grafiskā metode; 6. Salīdzinošā jeb komparatīvā metode. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs izklāsta daļām, secinājumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem, tā apjoms ir 65 lpp. Darba pirmajā – teorētiskajā daļā tiek aprakstīta PVN maksātāji un nodokļa piemērošanas pamatprincipi. Darba otrajā – analītiskajā daļā, tiek analizēts, kādu iespaidu PVN atstāj uz valsts ekonomiku un tā nozīmi budžeta veidošanā. Darba trešajā – pētijuma daļā tiek pētītas un aprakstītas VID Finanšu policijas pārvaldes atklātās PVN krāpnieciskās shēmas, kā ari apskatīti nozares praktiķu viedokļi un pētīta tiesu prakse. Darbā iekļauti 9 attēli un 3 tabulas. Izmantotas 20 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Value added tax
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 02:59:41