Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Automatizētās vadības sistēmas un algoritma izstrāde ūdens ultrafiltrācijas iekārtām uz Simatic S7 sērijas kontrollera bāzes".
Nosaukums angļu valodā "Simatic S7 series PLC-based automated control system and algorithm development for water ultrafiltration plants".
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Mihails Gorobecs
Recenzents Aivars Pumpurs
Anotācija Darbs ir veltīts ūdens ultrafiltrācijas iekārtas automatizācijai. Darba būtība ir pasargāt tādus agregātus, kā, piemēram, sūkņus un ultrafiltrācijas moduļus no iespējamiem bojājumiem, atslogot operatoru no nepieciešamības nepārtraukti sekot iekārtas darbībai, un atvieglot iekārtas noregulēšanu, kā arī pielāgot ultrafiltrācijas procesu atbilstoši konkrēta gadījuma prasībām. Darba mērķis ir izstrādāt ūdens ultrafiltrācijas iekārtas automātiskās vadības sistēmu un pielāgojamo vadības algoritmu. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika nostādināti sekojoši uzdevumi: 1) Izpētīt ūdens ultrafiltrācijas iekārtu tehnoloģisko procesu un to automatizācijas iespējas; 2) Izpētīt piemērotās kontrolmēraparatūras darbības principus un pieslēgšanas veidus; 3) Izpētīt SIMATIC S7-1200 saimes kontrolleru uzbūvi un to programmēšanas iespējas; 4) Izsrtādāt ūdens ultrafiltrācijas iekārtas automatizētas vadības sistēmas struktūru un principiālo elektrisko shēmu; 5) Izstrādāt pielāgojamu ultrafitrācijas iekārtas vadības algoritmu; 6) Izstrādāt kontrollera programmatūru atbilstoši izstrādātam vadības algoritmam; 7) Pārbaudīt izstrādātā vadības algoritma izpildes pareizību, emulējot sistēmas uzvedību. Saskaņā ar darba mērķi un uzdevumiem bakalaura darba struktūra ir šāda: izstrādnes teorētiskajā pamatojuma sadaļā tika izpētīts ūdens ultrafiltrācijas iekārtas tehnoloģiskais process, ultrafiltrācijas princips un darba režīmi, un to vadības koncepcijas, izpetīti piemēroto kontrolmēraparātu darbības principi, kā arī tika izpētīti industriālie kontrolleri, tā skaitā Siemens SIMATIC S7-1200 sērijas kontrolleris, to veidi, uzbūve un programmēšanas iespējas, inženierprojekta sadaļā tika izstrādāta ūdens ultrafiltrācijas iekārtas automātiskās vadības sistēmas struktūrshēma un principiālā elektriskā shēma, izstrādāts iekārtas pielāgojams vadības algoritms un kontrollera programmatūra, aprakstīti programmatūras testēšanas rezultāti, kā arī tika izstrādāta cilvēk-mašīnas saskarnes ekrāni un programma. Darbs satur 83 lpp., 52 attēlus, 14 tabulas, 5 pielikumus un 11 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Automatizācija, industriālie kontrolleri, automātiskās vadības sistēma,ultrafiltrācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Automation, industrial controllers, automated control system,ultrafiltration.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2015 23:49:12