Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Biznesa stratēģiju vadīšana globalizācijas laikmetā"
Nosaukums angļu valodā "Business Strategy Management in the Era of Globalization"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Rita Greitāne
Recenzents Dr.oec. Vitālijs Jurēnoks, profesors
Anotācija Maģistra darbā „Biznesa stratēģiju vadīšana globalizācijas laikmetā” tiek pētīta globalizācijas ietekme uz biznesa stratēģiju vadīšanu, tiek apskatīta arī globalizācijas galvenā virzītājspēka – Informāciju un komunikāciju – tehnoloģiju ietekme uz biznesa stratēģiju vadību un komandas vadību kopumā. Darbs sastāv no analītiskās, Teorētiskās un Zinātniski pētnieciskās daļas un no darba secinājumiem un priekšlikumiem, kas paredzēti uzņēmuma un tā stratēģiju vadīšanas pielāgošanai globalizācijas laikmetam. Analītiskajā daļā tiek pētīti ar globalizāciju saistīti rādītāji, īpašu uzmanību pievēršot globalizācijas indikatoriem, kas kopumā norāda, ka lai arī Latvijas ekonomika kļūst arvien globālāka gadu no gada, tā tomēr atpaliek no citām Eiropas Savienības valstīm. Papildus tiek apskatītas ar Informācijas un Komunikācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas, un kā Latvijas uzņēmumi tās izmanto savā labā, un tiek secināts, ka salīdzinoši ar Eiropas Savienības uzņēmumiem, Latvijas uzņēmumi Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izmanto maz, arī virtuālajā vidē ir sastopami salīdzinoši nedaudz uzņēmumi. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta jaunākā literatūra saistība ar stratēģijām un to vadīšanu, tiek aprakstīts stratēģiju veidošanas process un vadīšana, kuras ietvaros tiek apskatīta arī vadītāja-līdera nozīmība globalizācijas laikmetā tieši stratēģiju vadīšanā. Ņemot vērā globalizācijas sasaiti ar Informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, tiek apskatīta komandu vadīšana virtuālajā vidē, lai vadītājam būtu iespēja stratēģijas vadīt globāli tieši virtuālajā vidē, kas 21.gadsimtā turpina strauji progresēt un piedāvāt arvien jaunas iespējas. Teorētiskajā daļā tiek arī izstrādātas 2 novitātes: Biznesa stratēģiju vadīšanas modelis globalizācijas laikmetā un virtuālo komandu vadīšanas struktūra. Zinātniski praktiskajā daļā autores piedāvātās novitātes tiek apskatītas no praktiskās puses un piemērotas Latvijas uzņēmumam, kas nodarbojas ar grāmatvedības finanšu un juridisko pakalpojumu sniegšanu. Biznesa stratēģiju vadīšanas modelis globalizācijas laikmetā tiek piemērots šim konkrētajam uzņēmumam, kā arī daļēji izstrādāta šī uzņēmuma stratēģija, un tiek doti ieteikumi tā struktūras un komunikāciju procesu uzlabošanai, lai veiksmīgāk pielāgotos globalizācijas laikmetam un arī virtuālajai videi. Papildus virtuālo komandu vadīšanas struktūras piemērošanai, uzņēmumam tiek doti varianti tehnoloģiju un virtuālo rīku izmantošanai, lai efektīvi vadītu virtuālās komandas. Kopumā tiek doti secinājumi par globalizācijas ietekmi uz uzņēmumu biznesa stratēģiju vadīšanu, kā arī ieteikumi, kā uzņēmumiem vairāk pielāgoties globalizācijai un virtuālajai videi. Izstrādāta darba kopējais apjoms ir 101 lpp, tajā skaitā ietilpst 42 attēli un 12 tabulas.
Atslēgas vārdi Stratēģiskā vadīšana, Biznesa vadības stratēģijas, Globalizācija, Globalizācijas indikatori, Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Strategic Management, Strategies for business management, Globalization, Globalisation Indicators, Information and Communication Technologies
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2015 14:40:00