Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Konkurētspējas paaugstināšanas projekts tirdzniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project for Increasing Competitiveness of a Trading Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Ilona Ezera
Recenzents Dr.oec.Konstantīns Didenko, Profesors
Anotācija Diplomprojekta autore: Egija Freiberga (2015) Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg. oec., doc. Ilona Ezera Diplomprojekta tēma: “Konkurētspējas paaugstināšanas projekts tirdzniecības uzņēmumā” Autore ir studē Rīgas Tehniskajā universitātē, Inženierekonomikas un vadības fakultātes Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūtā, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. Diplomprojekta mērķis ir iztrādāt 3 priekšlikumus SIA “Optometrijas centrs” konkurētspējas paaugstināšanai. Analītiskajā daļā raksturots SIA “Optometrijas centrs”, izvērtēti uzņēmuma ietekmējošie faktori, apkopota informācija par uzņēmuma darbību un veikta finanšu analīze. Aprēķinu daļā izstrādāta darbinieku motivācijas paaugstināšana, briļļu izgatavošanas procesa paātrināšana un mājaslapas izveide. Tehnoloģiskajā daļā parādīts kā izmantojot MS Accesss datu bāzi, var izveidot darbinieku datu bāzes analīzi, lai uzlabotu uzņēmuma efektivitāti. Galvenie secinājumi un priekšlikumi saistīti ar uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanu. Kopējais darba apjoms: 80 lpp, kurā iekļauta analītiskā daļa (28 lpp), aprēķinu daļa(26 lpp), tehnoloģiskā daļa (11 lpp), secinājumi un priekšlikumi (2 lpp), bibliogrāfiskais saraksts (2 lpp) un pielikumi (9 lpp). Diplomprojektā iekļautas 32 tabulas, 37 attēli, 14 formulas, 5 pielikumi un 29 bibliogrāfiskie avoti. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Freiberga, E. Konkurētspējas paaugstināšanas projekts tirdzniecības uzņēmumā: Diplomprojekts/ Zinātn. Vadītāja Ezera, I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2015. 80 lpp.
Atslēgas vārdi Konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2015 02:03:32