Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma izmaksu optimizācija
Nosaukums angļu valodā Optimization of Costs of a Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Judīte Jakubāne
Recenzents Mg.oec.Jānis Mežiels, Docents (prakt.)
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Uzņēmuma izmaksu optimizācija”. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām: analītiskā daļa, aprēķina daļa un tehniskā daļa. Diplomprojekta apjoms ir 80 lappuses, tajās iekļautas 43 tabulas, 19 attēli, 10 formulas, 3 pielikumi. Izstrādājot diplomprojektu, tika izmantoti 20 informācijas avoti. Analītiskajā daļā tiek apskatīti un veikti aprēķini par nozari kopumā, uzņēmuma darbību un struktūru, situāciju tirgū, SVID analīze, uzņēmuma grāmatvedība, kā arī veikti finanšu aprēķini. Aprēķina daļā, darba autors, balstoties uz analītiskajā daļā iegūtajiem datiem, ir izvirzījis trīs priekšlikumus, kas uzlabotu uzņēmuma darbību: o Piesaistīt investīcijas daudzdzīvokļu ēku renovācijai, o Ieviest e-paraksta pakalpojumus, o Sakarā ar lielajām būvniecības, remontdarbu izmaksām un pieejamiem brīvajiem līdzekļiem, izveidot jaunu uzņēmumu, kas nodarbojas ar būvniecību. Pēc katra priekšlikuma apskatīšanas, tiek izdarīti secinājumi par to efektivitāti. Tehnoloģiskajā daļā tiek atspoguļota apsaimniekošanas uzņēmuma sistēmas darbība, kas ir speciāli izveidot un pielāgot SIA ”Namu Serviss APSE” vajadzībām. Nodaļas beigās, darba autors, ir izteicis priekšlikumus sistēmas uzlabošanai. Darba nobeigumā, vadoties pēc iegūtajiem datiem, sniegti secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi izmaksu optimizācija, nekustamā īpašuma apsaimniekošana
Atslēgas vārdi angļu valodā optimization of costs, House Management,
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2015 17:02:07