Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Konkurētspējas paaugstināšana mazumtirdzniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Increasing Competitiveness of a Retail Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Judīte Jakubāne
Recenzents Dr.oec. Irina Voronova, Profesore
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Konkurētspējas paaugstināšana mazumtirdzniecības uzņēmumā”. Darbam ir četras daļas. Analītiskajā daļā tiek raksturots individuālais uzņēmums „Ada”, tā darbības veids, uzņēmuma vēsture un ģeogrāfiskais novietojums. Tiek apskatīti un analizēti uzņēmuma ikgadējie peļņas vai zaudējumu un apgrozījuma rādītāji. Tiek veikts uzņēmuma pārstāvētās nozares apskats. Daļas nobeigumā ir veikta uzņēmuma SVID analīze uz kuras pamata tiek noteikti trīs attīstības risinājuma varianti. Aprēķinu daļā apskatīti trīs uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas un uzņēmuma attīstības virzienu varianti. Tiek veikti aprēķini uzņēmuma interneta veikala izveides izmaksām un provizoriskajiem ieņēmumiem. Tiek izpētīta iespēja uzņēmumā ieviest apģērbu apdrukas pakalpojumus un analizēts potenciālais ieguvums no jauna preču sortimenta ieviešanas uzņēmumā. Tehnoloģiskajā daļā tiek piedāvāts veidot uzņēmuma vizītkartes tipa mājas lapu izmantojot programmu Microsoft Expression Web 4. Tiek veikt mājas lapas izstrāde un tās uzstādīšana. Diplomprojekta nobeigumā sniegti secinājumi un doti priekšlikumi. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms ir 77 lapas datorsalikumā. Tas ietver 31 attēlu, 31 tabulu, 20 literatūras avotus un elektroniskos resursus un 8 pielikumus uz 8 lapām.
Atslēgas vārdi ADA konkuretspeja
Atslēgas vārdi angļu valodā ADA
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2015 16:37:20