Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Aizpildītāju gradācijas nozīmīgums asfaltbetona maisījumu paliekošo deformāciju noturībā”
Nosaukums angļu valodā “Graduation Significance of the Filler for Resistance Against Permanent Deformation”
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs V.Haritonovs
Recenzents M.Zaumanis
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Aizpildītāju gradācijas nozīmīgums asfaltbetona maisījumu paliekošo deformāciju noturībā”. Daudzās valstīs paliekošās deformācijas asfaltbetona segumā, kas lielākoties izpaužas kā rises ir galvenais a/b bojājuma veids, kura cēlonis ir tieši saistīts ar kravas transporta slodzes ietekmi un nepietiekamu seguma noturību. Lai gan pieļaujamās ass slodzes kravas transportam ir stingri ierobežotas, tās nereti tiek pārsniegtas. Nozīmīgs ir arī strauji pieaugošais smago transporta līdzekļu skaits. Tādēļ meklējumi pēc uzlabojumiem a/b sastāva materiālos, lai paaugstinātu tā noturību pret paliekošajām deformācijām ir ceļa inženieru dienas kārtībā. Aizpildītāja-bitumena mastika ir galvenā asfaltbetona sastāvdaļa, kas ir pakļauta deformācijām pieliktās slodzes ietekmē. Zema bīdes pretestība var novest pie augstas uzņēmības paliekošajām deformācijām. Mastikas īpašības un sniegumu iepsējams uzlabot lietojot dažāda veida aizpildītājus. Šī pētījuma ietvaros tika izpētītas īpašības trīs dažādiem minerālajiem aizpildītājiem, attiecīgi Jelsas granītam, Portlandcementam un Ēgersunnas kaļķakmenim. Tika sagatavotas gan viena aizpildītāja gan miksētu aizpildītāju mastikas ar aizpildītāja/bitumena (f/b) proporciju 30/70 pēc tilpuma. Dinamiskai bīdes reometrs (DSR) tika pielietots, lai veiktu atgriezeniskās šļūdes testu (CRT) un vairāku spriegumu atgriezeniskās šļūdes testu (MSCRT). Ar DSR testa iegūtajiem datiem aprēķināti un izvērtēti tādi mastikas raksturlielumi kā procentuālais atgriezeniskums (R[%]) un pakļaušanās neatgriezeniskai šļūdei (Jnr). Aizpildītāju ietekme uz mastikas stiprības palielināšanu tika noteikta arī ar delta gredzena un lodes testu un penetrācijas testu palīdzību. Pētījuma rezultātos tika konstatēts, ka aizpildītāju gradācijai un sausa sablīvēta aizpildītāja porainības parametram (RV) ir liela ietekme uz nemodificētas un polimērmodificētas mastikas īpašībām. Smalka aizpildītāja gradācija, kas tika novērota kaļķakmenim un liela RV vērtība ir rādītāji augstai mastikas stiprībai, kas rezultējas augstā izturībā pret paliekošajām deformācijām, it īpaši rišu veidošanos. Nozīmīgas korelācijas tika iegūtas starp Jnr un viskozitāte un bīdes ātruma vērtībām. Tika ieviesti tādi termini kā viskozitātes spēka līkne un bīdes ātruma spēka līnijas. Šis darbs sastāv no 116 lapaspusēm un tajā iekļautas 14 tabulas, 133 attēli un 67 literatūras atsauces.
Atslēgas vārdi Bitumens, aizpildītāji, paliekošās deformācijas, rises, dinamiskais bīdes reometrs
Atslēgas vārdi angļu valodā Bitumen, fillers, permanent deformations, ruts, dynamic shear rheometer
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2015 15:46:13