Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Dzīves cikla analīze ceļa seguma materiāliem” (“Pasta ielas rekonstrukcija Jēkabpilī”)
Nosaukums angļu valodā “Life Cycle Analysis of Road Pavement Materials”(“Reconstruction of Pasta Street in Jekabpils”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs V.Haritonovs
Recenzents J.Tihonovs
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Dzīves cikla analīze ceļa segumu materiāliem”. Darba mērķis ir detalizēti izanalizēt autoceļa seguma dzīves ciklu ietekmējošos faktorus un aspektus Latvijā un ieteikt pasākumus autoceļa seguma dzīves cikla uzlabošanai un pagarināšanai. Ceļa segums ir viena no svarīgākajām autoceļa konstrukcijas daļām. Vidējais Latvijas autoceļu vecums ir 22 gadi, kas kopumā pēc ceļa seguma dzīves cikla vērtējams kā ļoti slikts. Neskatoties uz to, ka ik gadu tiek rekonstruēti un remontēti vairāki desmiti km autoceļu, situācija Latvijā būtiski neuzlabojas. Baltijas valstu starpā, Latvijas ceļi ir sliktākā stāvoklī nekā kaimiņu valstīm. Pieaugot satiksmes intensitātei gan Pasaulē, gan Latvijā, nepieciešams meklēt iemeslus un faktorus, kas ietekmē autoceļu dzīves ciklu un rast iespējas tā pagarināšanai. Tā kā autoceļu dzīves ciklu ietekme vairāki faktori, ceļu segumu stāvokļa uzlabošana, seguma dzīves cikla pagarināšanai jāizmanto pasākumu komplekss, kas ietver sevī – finanšu iedalīšanu, laicīgu ceļa seguma remontu un uzturēšanu, kā arī profesionālu komandu ceļu projektējot un būvējot. Darbs sastāv no divām daļām - analītiskās un pētnieciskās daļas. Katrā daļā ir četras apakšnodaļas. Analītiskajā daļā tiek apskatīts kopējais autoceļu stāvoklis Latvijā, segumu dzīves cikls, kā arī segums deformācijas dzīves cikla laikā. Pētnieciskajā daļā izanalizēta dažādu faktoru ietekme uz autoceļu segumu. Inženierprojektā izstrādāta „Pasta ielas rekonstrukcija, Jēkabpilī”. Rekonstruētās ielas garums 822 m, izveidota vienvirziena iela ar platām ietvēm un puķu dobēm abās ielas pusēs. Darba apjoms 187. lpp, tajā iekļauti 72 attēli, 15 tabulas, 12 rasējumi, 1 pielikums, 43 lieteratūras avoti.
Atslēgas vārdi ceļa segumi, ceļa segumu dzīves cikls, karstā reciklēšana, ceļa deformācijas
Atslēgas vārdi angļu valodā road pavement, life cycle of road pavement, hot recycling, road deformations
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2015 14:04:43