Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Transporta uzņēmuma pakalpojumu pašizmaksu samazināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Reducing Service Costs of a Transportation Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Jānis Mežiels
Recenzents Dr.oec. Vitālijs Jurēnoks, Profesors
Anotācija Diplomprojekta tēma ir transporta uzņēmuma pakalpojumu pašizmaksu samazināšanas projekts. Darbā ir izpētīts uzņēmums, kas darbojas mežsaimniecības un transporta nozarē, un tā galvenie saimnieciskās darbības veidi ir mežistrāde un kokmateriālu pārvadājumi. Uzņēmums pārstāv divas no Latvijas nozīmīgākajām nozarēm, tā kā mežistrādes un transporta pakalpojumu tirgū pastāv liela konkurence, uzņēmumam ir svarīgi pārvaldīt savas izmaksas un darīt visu, lai samazinātu savu sniegto pakalpojumu pašizmaksu un varētu veiksmīgi konkurēt vietējā tirgū. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām, 12 nodaļām un 17 apakšnodaļām. Analītiskajā daļā ir izpētīta uzņēmuma organizatoriskā un pamatlīdzekļu struktūra, sastādīta SVID analīze un veikta transporta pakalpojumu pašizmaksas kalkulācija. Aprēķinu daļā ir izstrādāti un ar ekonomiskiem aprēķiniem pamatoti 3 priekšlikumi transporta pakalpojumu pašizmaksu samazināšanai. 1. Priekšlikums ir atsevišķu piekabju nomaiņa. 2. Priekšlikums ir kravas automašīnu dzinēju vadības bloku pārprogrammēšana. 3. Priekšlikums ir maršrutu pārplānošana. Tehnoloģiskajā daļā ir izstrādāta veikto darbu uzskaites sistēma, kas atvieglos un paātrinās šoferu algu aprēķinu un klientu rēķinu sagatavošanu. Darba apjoms ir 80 lappuses, un darbā ir iekļauti 13 attēli, 36 tabulas, 13 formulas un izmantoti 24 literatūras avoti, papildus pievienoti 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Ekonomika, transports, pašizmaksa, pakalpojumi, uzņēmums, samazināšana, mežizstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Economics, transportation, costs, services, company, reducing, forestry
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2015 13:37:08