Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Siltumapgādes uzņēmuma pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving a Heating Supply Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Gaļina Kozaka
Recenzents Dr.oec.Konstantīns Didenko, Profesors
Anotācija Diplomdarba autore ir Sintija Ivanova. Diplomdarba tēma ir „Siltumapgādes uzņēmuma pilnveidošanas projekts”. Diplomdarba mērķis ir uz saimnieciskās darbības, iekšējo faktoru un finanšu rādītāju analīzes pamata, izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma A/S „Balvu Enerģija” darbības pilnveidošanai. Darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, kura sadalīt divās nodaļas, aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomdarba ievadā darba autore raksturo tēmas aktualitāti. Analītiskajā daļā ir aprakstīta informācija par enerģētikas un siltumapgādes nozares raksturojumu. Ir veikta uzņēmuma iekšējo faktoru un finanšu rādītāju analīze. Pēc veiktās uzņēmuma analīzes aprēķinu daļā ir izstrādāti priekšlikumi, kas saistīti ar kurināmā optimizēšanu un debitoru samazināšanu. Tehnoloģiskajā daļā darba autore izveido kalkulatoru, ar kuru palīdzību ātrāk var aprēķināt nākamā gada izlīdzinātā maksājuma summu. Secinājumi un priekšlikumi izriet no darba satura. Diplomdarbam pievienots bibliogrāfiskais saraksts un pielikumi. Diplomdarbā izmantotie informācijas avoti: ekonomiskā literatūra, mācību un speciālā literatūra, oficiālie statistikas dati, elektroniskie resursi, uzņēmuma normatīvie dokumenti. Diplomdarbā tika izmantota statiskā metode, intervijas metode, analītiskā metode, ekspertu metode, salīdzinošā metode un grafiskā un tabulas metode. Diplomdarbs sastāv no 79 lpp, 22 attēliem, 26 tabulām, bibliogrāfiskā saraksta ar 32 avotiem un 16 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Siltumapgāde, pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Heating, improvement project
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2015 13:04:15