Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Business Activity of Trading Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. I.Andersone
Recenzents Dr.sc.ing., doc. G.Kozaka
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”. Darbs sastāv no 3 daļām. Analītiskajā daļā raksturota uzņēmuma izveidošana, attīstība un tā darbība. Tiek aprakstīta informācija par uzņēmuma darbības nozarēm, kā arī tiek veikta uzņēmuma finanšu rādītāju analīze. Analītiskās daļas beigās veikta uzņēmuma SVID analīze un definētas trīs problēmas, kas tiek risinātas uzņēmuma pilnveidošanas projekta ietvaros. Projekta daļā autore izvirza risinājumus pastāvošo problēmu risināšanai. Pēc autores domām, trīs virzieni, kuros iespējams pilnveidot uzņēmuma darbību ir jauna pakalpojuma-interneta veikala piedāvāšana, uzņēmuma iekšējo dokumentu sistēmas uzlabošana, kā arī debitoru parādu pārvaldība. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikts uzņēmuma mājas lapas pilnveidošanas un interneta veikala izveidošanas projekts. Šajā daļā tiek uzskatāmi parādīts šī projekta ieviešanas process no tehniskās puses. Bakalaura darba noslēgumā tiek izteikti secinājumi par apskatīto informāciju un sniegti priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, sastāv no 74 lpp, 3 daļām, 27 tabulām, 31 attēla, 6 formulām un 6 pielikumiem. Darba izstrādāšanai tika izmantota zinātniskā literatūra, informācija no interneta, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Improving Business Activity of Trading Company
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2015 07:29:02