Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Latvijas sabiedriskās ēdināšanas nozares uzņēmējdarbības vide”
Nosaukums angļu valodā “Business Environment of Catering Sector in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V. Nešpors
Recenzents Lektors N. Balabka
Anotācija Maģistra darba temats: Latvijas sabiedriskas ēdināšanas nozares uzņēmējdarbības vide. Darba autors: Igors Grebņovs. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec, profesors Viktors Nešpors. Maģistra darba galvenie rezultāti: Lai gan arvien mazāk var manīt globālas finanšu krīzes sekas, jo pamazām atlabst ekonomika, uzlabojas vairāku nozaru ekonomiskie rādītāji, mazinās bezdarbs, ēdināšanas nozarē paliek nemainīgi vairāki būtiski aspekti. Izpētot pieejamo statistiku, var secināt ka nozare, visu pēdējo piecu gadu laikā ir darbojusies ar zaudējumiem, vidēja alga nozarē ir vairāk nekā uz pusi mazāka par valsts vidējo, 48,6% no nodarbinātiem saņem algu kas ir zemāka par valsts noteikto minimumu, darba devējiem tas radītājs ir vel zemāks – 70.02%. Kā sabiedriskās ēdināšanas nozare var eksistēt ar tādiem rādītājiem, un vai tie var būt ticami, vai arī šajā gadījumā var spriest par lielā apmērā pastāvošu ēnu ekonomiku? Tāpat par būtisku var uzskatīt jautājumu par samazinātas PVN likmes piemērošanu pārtikai un ēdināšanas pakalpojumiem, jo par to tiek spriests jau ilgus gadus, un ir svarīgi saprast, vai PVN samazinājums nesis pozitīvo efektu ēdināšanas nozarē vai nē. Visi šie jautājumi ir cieši saistīti ar valsts izveidoto uzņēmējdarbības vidi un tās regulēšanas instrumentiem, un tāpēc maģistra darba mērķis ir izpētīt sabiedriskās ēdināšanas uzņēmējdarbības vidi Latvijā, definēt galvenās problēmās un novērtēt ēdināšanas nozares ekonomiskos rādītājus, kā arī piedāvāt noteiktus risinājumus. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek apskatīts, uzņēmējdarbības vides teorētiskie aspekti. Otrajā nodaļā tiek raksturoti galvenās sabiedriskās ēdināšanas nozares iezīmes, tādas kā esošā situācija un pastāvošās problēmas. Savukārt, trešajā nodaļā tiek izanalizēti, autora veiktie, pētījumi: eksperta viedoklis un anketēšana, ar mērķi pamatot autora izvēlētos nozares problēmfaktorus. Maģistra darba apjoms: Darba apjoms ir 82 lpp., darbā iekļauti 26 attēli un 13 tabulas, izmantoti 42 literatūras avoti, 2 pielikumi. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Grebņovs I. Latvijas sabiedriskās ēdināšanas nozares uzņēmējdarbības vide: Maģistra darbs/Zinātniskais vadītājs Nešpors V.- Datorsalikums – Rīga: RTU, 2015.-83 lpp.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: uzņēmējdarbībā, sabiedriskās ēdināšanas nozare, samazinātā PVN likme ēdināšanas pakalpojumiem, ēnu ekonomika un korupcija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: business, catering industry, reduction of VAT rate, shadow economy and corruption.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2015 22:16:26