Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Koksnes putekļu izraisīta riska novēršana granulu ražošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Prevention of Risks Caused by Wood Dust at a Granule Production Enterprise
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Urbāne, Dr.chem.
Recenzents S.Lavendele, Dr.chem.
Anotācija No darba aizsardzības viedokļa, kā īpaši bīstama nozare uzskatāma kokapstrāde, kurā novērojams gan augsts darbā notikušo nelaimes gadījumu skaits, gan biežs arodslimību gadījumu skaits. Koksnes granulu ražošana ir uzskatāma par kokapstrādes nozari, būtiskākā atšķirība starp tradicionāli uzskatāmo kokapstrādes nozares uzņēmumu, un granulu ražošanas uzņēmumu ir tāda, ka granulu ražošanā pārsvarā viss ražošanas process ir automatizēts un liels darbinieku skaits nav nepieciešams. Granulu ražošana ir salīdzinoši jauna ražošanas nozare, tāpēc arodslimību skaits šajā nozarē strādājošajiem nav pietiekami izpētīts un reģistrēts. Maģistra darba nosaukums: KOKSNES PUTEKĻU IZRAISĪTĀ RISKA NOVĒRŠANA GRANULU RAŽOŠANAS UZŅĒMUMĀ. Maģistra darba apjoms 83 lappuses; 19 attēli; 6 tabulas; un 3 pielikumi. Atslēgas vārdi: Koksnes putekļi, koksnes granulu ražošana, kokapstrāde darba vides riski, ventilācija, arodslimības. Lai novērtētu būtiskākos riskus koksnes granulu ražošanas nozares darba vides riskus, tika veikta risku novērtēšana uzņēmumā, tika izdalīti būtiskākie darba vides riski: koksnes putekļu iedarbība, troksnis, darbs ar ķīmiskām vielā un traumatisma risks. Darbā tika pētīta iespēja samazināt koksnes putekļu iedarbību uz nodarbinātajiem izmantojot kolektīvos aizsardzības līdzekļus – Ventilācijas ierīkošanu ražošanas telpā. Darba izstrādes procesā tika veikta nodarbināto personu anketēšana, lai noskaidrotu darbinieku viedokli par darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā. Lai izpētītu koksnes granulu ražošanas uzņēmuma darbinieku veselības stāvokli tika veikta obligāto veselības pārbaužu analīze. Darbā ir sniegta analīze par esošo situāciju uzņēmumā un ieteikumi, kā uzlabot darba vidi uzņēmumā. Galvenie informācijas avoti ir monogrāfijas un grāmatas, Latvijas spēkā esošie normatīvie dokumenti, standarti un būvnormatīvi par ventilācijas sistēmu izbūvi, aroda ekspozīciju robežvērtībām, mikroklimatu un vēdināšanu, ugunsdrošību, par darba vidi un riskiem tajā. Pielietoti uzņēmuma gaisa vides mērījumi, kā arī personīgā pieredze, strādājot koksnes granulu ražošanas nozarē. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Koksnes putekļi, koksnes granulu ražošana, kokapstrāde darba vides riski, ventilācija, arodslimības
Atslēgas vārdi angļu valodā wood dust, wood chips production, wood working and environmental risks, ventilation, occupational diseases
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2015 14:59:16