Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes nodokļa sistēma Latvijā un Eiropā”
Nosaukums angļu valodā “Excise Tax System in Latvia and Europe”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners
Recenzents V.Gromule, A/S "Rīgas autoosta" valdes priekšēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Akcīzes nodokļa sistēma Latvijā un Eiropā”. Šī tēma ir ļoti aktuāla, tā kā uz doto brīdi ieņēmumi no tiešiem nodokļiem ir nelieli, un līdz ar to netiešie nodokļi ir galvenais Latvijas Republikas budžeta deficīta avots. Šajā darbā aplūkots viens no galvenajiem netiešajiem nodokļiem – akcīzes nodoklis, ka arī šī nodokļa preču kustība un akcīzes noliktavas statusa iegūšanas process. Maģistra darbs sastāv no 3.nodaļām, 81 lpp., tajā iekļauti 3 attēli, 13 tabulas un 12 formulas. Darbam pievienoti arī 4 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izpētīt, analizēt un novērtēt akcīzes nodokļi Latvijā, veikt prognozes turpmākai šīs preču nozares attīstībai. Ka arī izanalizēt akcīzes preču noliktavas atvēršanai nepieciešamo darbību kopumu, akcīzes noliktavas darbības pamatprincipus un izanalizēt izdevīgumu statusa „Akcīzes noliktava” iegūšanai jau pastāvošā uzņēmumā SIA „SBA TRANS”, kas nodarbojas ar kravu pārvadāšanu, ekspedēšanu un noliktavas pakalpojumu sniegšanu. Identificēt problēmas un izvirzīt priekšlikumus tāda veida noliktavas darbības pilnveidošanai un produktivitātes celšanai. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: • analizēt normatīvos dokumentus, kas saistīti ar akcīzes nodokli, kā arī; • analizēt akcīzes nodokļa jēdziena nozīmi un nodokļu sistēmu Latvijā; • izpētīt akcīzes nodokļa mērķi, būtību, likmes, marķēšanas procedūru, regulējumus; • izpētīt un analizēt akcīzes nodokļa iekasēšanas kartība, krāvu kustību; • izpētīt akcīzes noliktava statusa iegūšana un noliktavas darbībai noteiktās prasības; • izanalizēt akcīzes preču noliktavas turēšanas atļaujas saņemšanas nosacījumus; • gūt priekšstatu par akcīzes preču noliktavas darbību un prognozēt iespējamo kravu kustību, atbilstoši gūtajiem datiem; • veikt SIA "SBA TRANS" darbības izvērtējumu un finanšu analīze, lai noskaidrot uzņēmuma esošu finansiālu stāvokli un noteikt iespējamu attīstības plānu un iespējas; • izstrādāt priekšlikumus un secinājumus noliktavu darbības pilnveidošanai un produktivitātes celšanai. Darbā uz jau pastāvoša uzņēmuma piemēra, tika pierādīts, ka jaunu akcīzes noliktavu izveidošana nesīs valstij papildus ienākumus un izvirzīti vairāki priekšlikumi akcīzes noliktavas darbības uzlabošanai.
Atslēgas vārdi akcīzes nodoklis, akcīzes noliktava, akcīzes noliktavas statuss
Atslēgas vārdi angļu valodā excise tax, excise warehouse, excise warehouse status
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2015 13:12:44