Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Vairumtirdzniecības uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Wholesale Business Client Acquisition Project"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. B.Levina
Anotācija Bakalaura darba autors: Lāsma Kandere Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: RTU docente, Dr.oec. Ieva Andersone Bakalaura darba temats: „Vairumtirdzniecības uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts” Bakalaura darba apjoms: 88 lpp., 26 tabulas un 54 attēli, 14 pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: uzņēmuma bilances, uzņēmuma iekšējā informācijas sistēma CIS, uzņēmuma materiāli, korporatīvais tirgus izsekošanas novērošanas excel MTP, zīmola un produktu brošūras un katalogi, interneta resursi, tai skaitā tieši kontakti ar potenciāliem sadarbības partneriem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izstrādātas iespējas Bft produktu un zīmola atpazīstamības palielināšanai, tirgus daļas attīstības iespējas, kā arī iespējas jaunu produktu virzīšanai tirgū, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kandere L. Vairumtirdzniecības uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I. – Datorsalikums. – Rīga, 2015. – 88 lpp.
Atslēgas vārdi Vairumtirdzniecības uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Wholesale Business Client Acquisition Project
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2015 08:55:41