Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Kravu muitas fiziskā kontrole un tās pilnveidošana MKP 210”
Nosaukums angļu valodā “Customs Physical Control of Cargo and Its Improvement at Customs Control Point 210”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents A.Čevers, RTU docents (prakt.), Mg.iur
Anotācija Diplomdarba tēmas nosaukums – „Kravu muitas fiziskā kontrole un tās pilnveidošana MKP 0210”. Diplomdarba apjoms ir 73 lappuses. Darba struktūra ir iedalīta 4 nodaļās. Diplomdarbā ir iekļauti 27 attēli, 2 tabulas. Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, un bibliogrāfiska saraksta. Darba mērķis ir izanalizēt Rīgas brīvostas MKP 0210 muitas fiziskās kontroles darbību, muitošanas procesu, muitas amatpersonu darbību, iedziļinoties fiziskās kontroles butībā, tehniskajā nodrošīnājumā un izstrādāt priekšlikumus, kā uzlabot preču kontroli un fiziskās kontroles procedūras kvalitāti, ko nepieciešams pilnveidot, lai pēc iespējas gūtu 100% panākumus. Izvirzītie darba uzdevumi:  Iepazīties ar teorētisko informāciju par Rīgas brīvostas MKP 0210 darbību, muitošanas procesu un risku analīzi, no kā izriet muitas fiziskā kontrole;  Veikt muitas fiziskās kontroles analīzi, izpētīt kontroles metodes.  Balstoties uz iegūtajiem un analizētajiem datiem, rast priekšlikumus MKP 0210 fiziskās kontroles pilnveidošanai.  Izdarīt secinājumus un priekšlikumus; Darba pirmajā nodaļā aprakstīts Rīgas brīvostas MKP 0210 un muitošanas process. Otrajā nodaļā apkopota informācija par muitas MKP 0210 pastāvošiem riskiem un to novēršanu. Trešajā nodaļā izpētīts un aprakstīts Rīgas brīvostas MKP 0210 fiziskās kontroles process un secība. Ceturtajā nodaļā ir veikta analīze un minēti fakti par MKP 0210 aizturētajām kravām, kā arī veikta analīze un rasti priekšlikumi MKP 0210 fiziskās kontroles pilnveidošanai. Darbā izmantoti Rīgas brīvostas MKP 0210 dokumenti, statistiskā informācija, Ministru kabineta noteikumi, Latvijas Republikas likumi, Eiropas Savienības regulas, mācību literatūra, interneta elektroniskie resursi. Diplomdarba raksturojums: Analītiskajā daļā ir izklāstīta teorētiska informācija par muitas fizisko kontroli Rīgas brīvostas MKP 0210, to darbību un darbības nosacījumiem. Pētījumu daļā ir veikta muitas fiziskās kontroles izpēte un analīze, rasti subjektīvi priekšlikumi tās optimizācijai. Darbam ir gan teorētiska, gan praktiska nozīme, jo pētījuma daļā ir veikta muitas fiziskās kontroles analīze.
Atslēgas vārdi Muita
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2015 02:09:11