Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Virzīšanas pasākumu plānošana uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Planning of Promotion Activities in a Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., I.Andersone
Recenzents Mg.oec., lekt. B.Levina
Anotācija Bakalaura darba autors: Jeļena Kozlova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Ieva Andersone Bakalaura darba temats: „Virzīšanas pasākumu plānošana uzņēmumā” Bakalaura darba apjoms: 71 lpp, 9 tab., 29 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: starptautisko un Latvijas izdevumu, Interneta informācijas tīkla statistikas dati, zinātnisko semināru un konferenču materiāli, tēvijas un ārzemju zinātnieku analītiskie raksti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba pirmajā daļa ir aplūkoti skaistumkopšanas salonu mārketinga darbības un virzīšanas plānošanas īpatnību teorētiskie aspekti. Darba otrajā daļa tika veikta skaistumkopšanas salona „Šade” uzņēmējdarbības analīze un ir izstrādāts pakalpojumu virzīšanas mārketinga plāns, tā konkurētspējas paaugstināšanai tirgū. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kozlova J. Virzīšanas pasākumu plānošana uzņēmumā: Bakalaura darbs / Zinātn.vadītāja Andersone I. – Rīga: RTU, 2015. – 71 lpp.
Atslēgas vārdi Virzīšanas pasākumu plānošana uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Planning of Promotion Activities in a Company
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2015 23:03:11