Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darba tirgus attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Labour Market Development for Entrepreneurship Promotion in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Konstantins Didenko
Recenzents Dr.oec. Ieva Andersone, docente
Anotācija Maģistra darba pētījuma objekts ir Latvijas darba tirgus, pētījuma priekšmets- darba tirgus regulējošie faktori, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību. Izvirzītā hipotēze- izglītības līmeņa celšana valstī veicinās produktivitāti, uzņēmējdarbības vides attīstību un zināšanām balstītu ekonomikas virzību. Darba mērķis ir izpētīt darba tirgu Latvijā, izstrādāt modeli darbaspēka izglītības līmeņa celšanai, kas veicinās uzņēmējdarbības vides un uzņēmējdarbības turpmāku attīstību. Novitātes: Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību, paaugstinot darbaspēka izglītības līmeni ir izstrādātas novitātes: 1. Mūžizglītības pieejamības vecināšanas modelis, reģistrācijas procesa optimizācija; 2. Integrāciju modelis, jauniešu, kas nemācas nestrādā iesaistīšana mācību procesā un darba tirgū. Uzdevumi: • Izanalizēt Latvijas darba tirgu un noteikt darba tirgus regulējošos faktorus; • Apkopot nodarbinātības un bezdarba statistiskos datus Latvijā un izpetīt to mijiedarbību; • Novērtēt izglītības līmeņa ietekmi uz nodarbinātību un izvērtēt bezdarba cēloņus; • Izvērtēt Latvijas darba tirgus nākotnes attīstības iespējas un turpmākās darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma prognozes; • Izanalizēt Latvijas iespējas pāriet uz zināšanām balstītu ekonomiku un uzņēmējdarbību; • Izstrādāt modeli kā vienkāršot iesaisti mūžizglītības procesā; • Izveidot modeli jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET) veiksmīgākai integrēšanai mācību vidē un darba tirgū. Pirmajā nodaļā ir veikta cilvēkresursu analīze, kopējie nodarbinātības un bezdarba rādītāji valstī, īpaši uzsverot augsto jauniešu un ilgstošo bezdarba īpatsvaru, kā arī apskatītas izglītības ieguves iespējas augstākā, profesionālā augstākā izglītībā un mūžizglītībā Latvijā. Otrajā nodaļā tiek vērtēti nākotnes darba tirgus attīstības scenāriji, darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma prognozes, un apkopots teorētiskais materiāls par uz zināšanām balstītas ekonomikas un uzņēmējdarbības veidošanu. Par cik Latvijas turpmākā perspektīvā ir mērķis virzīties uz šādu ekonomikas un uzņēmējdarbības modeli, tiek apskatīta darbaspēka produktivitātes saistība ar izglītības līmeni Latvijā, izstrādājot shēmu mūžizglītības pieejamības veicināšanai. Papildus tiek novērtēts pašreizējais atbalsts uzņēmējdarbībai un inovāciju radīšanai kā arī izveidots modelis veiksmīgākai jauniešu integrācijai darba tirgū iesaistot izglītības turpināšanas procesā, ceļot viņu izglītības līmeni un kvalifikāciju. Trešajā nodaļā tiek vērtēta izglītības nozīme Latvijas uzņēmējdarbības vides attīstībā kā arī rasti risinājumi darba tirgus regulācijai ar mūžizglītības plašāku pieejamību un iesaisti tajā un jauniešu izglītības līmeņa, kvalifikācijas celšanu. Maģistra darba ietvaros ir tikusi veikta anketēšana ar mērķi noteikt galvenos motivatorus iesaistei mūžizglītībā, izglītības veidu, kursu tēmu, zināšanu pielietojamību, sasniegtos rezultātus un ietekmējošos faktorus.
Atslēgas vārdi Latvijas darba tirgus, darba tirgus attīstība, darbaspēka resursa izglītības līmenis, uzņēmējdarbība veicināšana, uzņēmējdarbības vides uzlabošana, mūžizglītība
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian labor market, labor market development, labor resource and level of education, the promotion of entrepreneurship, improving the business environment, lifelong learning
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2015 21:35:10