Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for Improving Business Activity of a Trading Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Ieva Andersone
Recenzents Dr.oec. Jana Eriņa, docente
Anotācija Diplomprojekta „Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūta Inovācijas un uzņēmējdarbības vadības katedras studente Marija Kirsanova. Diplomprojekta vadītājs ir RTU docente, Dr.oec. Ieva Andersone. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projektu. Lai sasniegtu izvirzīto darba mērķi, tika izvirzīti vairāki uzdevumi, kuri ir aprakstīti katrā no trim darba daļām. Pirmajā daļā apskatīta un raksturota uzņēmuma „Atea Global Services” darbība, novērtēts uzņēmuma finansiālais stāvoklis, noteikti uzņēmējdarbības iekšējas un arējas vides ietekmējošos faktori. Otrajā daļā tiek izstrādāta jauna algas sistēma ar mērķi palielināt darbinieku motivāciju, kā arī zīmola atpazīstamības palielināšanas kampaņa. Tiek piedāvāts risinājums interneta veikala uzlabošanai ar mērķi palielināt klientu daudzumu. Trešajā daļā ar Excel programmas palīdzību tiek izstrādāta jaunas algas sistēmas aprēķins. Darba beigās tiek sniegti galvenie secinājumi, kā arī priekšlikumi turpmākai darbībai. Diplomprojekts sastāv no 71 lappusēm teksta, 27 attēliem, 26 tabulām, 24 formulām un tajā izmantoti 22 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Darbinieku motivācija. Algas sistēma. Mārketings. Interneta veikals.
Atslēgas vārdi angļu valodā Employee motivation. Salary system. Marketing. E-shop.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2015 20:41:18