Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Informācijas tehnoloģiju uzņēmuma personāla piesaistīšanas un atlases projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Attracting and Recruiting of Personnel for the Information Technology Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Bc.psych.,Mg.oec.Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg.oec. Alla Krūmiņa SIA "Citrus Solution" projektu vadības dienesta direktore
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Sprūdža I., Informācijas tehnoloģiju uzņēmuma personāla piesaistīšanas un atlases projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Ozoliņa – Ozola I., - Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 124 lpp. Diplomprojekta apjoms: 90 lapas; darbā iekļautas 34 tabulas, 8 attēli, 5 formulas; darbam pievienoti 16 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 45 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, valsts statistikas dati, interneta resursos pieejamie materiāli, vispārējā un specifiskā literatūra personāla vadības jomā, kā arī uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla piesaistīšanas un atlases analīze. Teorētiskajā daļā analizēti teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla piesaistīšanas un atlases jomā. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti informācijas tehnoloģiju uzņēmuma personāla piesaistīšanas un atlases pilnveidošanai: programmētāju piesaistīšanas projekts; programmētāju atlases projekts un personāla speciālista piesaistīšanas projekts.
Atslēgas vārdi Personāla piesaistīšana, personāla atlase
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel attracting, personnel selection
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2015 16:08:28