Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Risku analīzes piemērošana muitas amatpersonu darbā”
Nosaukums angļu valodā “The Application of Risk Analysis in Customs Officials at Work”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.Čevers, RTU, Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba mērķis ir iepazīties ar muitas amatpersonu darbību un apskatīt riskus ar kādiem muitas amatpersonas sastopas savā darbavietā, kā arī veikt riska analīzi. Lai sasniegtu mērķi darba autors izvirzīja sekojošus uzdevumus: • Apskatīt muitas politiku un muitas uzdevumus; • Apskatīt kādas ir muitas amatpersonu tiesības un pienākumi; • Izpētīt un raksturot risku vadības risinājumus; • Identificēt un novērtēt muitas iekšējos riskus; • Raksturot muitas personāla mazinošos pasākumus; • Analizēt korupcijas apkarošanas risinājumus muitas amatpersonu darbā; • Izstrādāt secinājumus un izteikt priekšlikumus, kā samazina risku līmeni muitas amatpersonu darbā. Darbā ir trīs nodaļas. Pirmajā daļā ir apskatīta muitas politika, kā arī muitas funkcijas un uzdevu. Aprakstīti Muitas darbības statistika un rezultāti no 2010.gada līdz 2014.gadam. Otrajā daļā ir aprakstīti muitas amatpersonu tiesības un pienākumi, kā arī aprakstīta muitas amatpersonu izglītība. Trešajā daļā aprakstīta muitas amatpersonu risku vadība, tai skaitā – risku vadība un identifikācija, risku novērtēšana, risku mazināšanas pasākumi un veikta muitas amatpersonu riska analīze. Diplomdarbs sastāv no 62 lapām, 3 nodaļām, 11 apakšnodaļām, 12attēliem, 8 tabulām, un 25 izmantotās literatūras vienībām.
Atslēgas vārdi Diplomdarba mērķis ir iepazīties ar muitas amatpersonu darbību un apskatīt riskus ar kādiem muitas amatpersonas sastopas savā darbavietā, kā arī veikt riska analīzi.
Atslēgas vārdi angļu valodā The aim of the Diploma thesis is to get acquainted with the act of the customs officers and examine the risks to which the customs officers encounter in their workplace, as well to make the risk analysis.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2015 15:39:29