Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Mazumtirdzniecības nozares uzņēmumu noieta prognozēšana un plānošana”
Nosaukums angļu valodā „Forecasting and Planning of Retail Business Sales”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs V. Jansons
Recenzents Profesors V. Nešpors
Anotācija Maģistra darbu ir iztrādājusi Rīgas Tehniskās universitātes maģistrante Līga Lūse par tēmu „Mazumtirdzniecības nozares uzņēmumu noieta prognozēšana un plānošana”. Maģistra darba zinātniskais vadītājs ir RTU asociētais profesors, Dr.math. Vladimirs Jansons. Maģistra darbā termins „noiets” tiek apskatīts kā viens no visbūtiskākajiem rādītājiem kā uzņēmējdarbībā, tā dažādu tautsaimniecības nozaru un valsts kopējā ekonomiskajā stāvoklī. Ņemot vērā noieta prognozēšanas un plānošanas, autore maģistra darbā izpēta noieta prognozēšanas un plānošanas metožu pamatus, lai iegūtās zināšanas praktiskā veidā izmantotu veicot datu apstrādi prognozējošās analītikas un statistiskās analīzes programmatūrā SPSS izstrādājot noieta prognozes un plānus mazumtirdzniecības nozarē darbojošajām uzņēmumiem klasificējot tos pēc tirdzniecības veida. Maģistra darba tēmas izklāsts balstās uz aprakstīto metodiku un darba autores subjektīvo viedokli par noieta apjoma ietekmējošajiem faktoriem. Maģistra darbam ir trīs daļas – teorētiskā, analītiskā un zinātniski praktiskā. Secīgi, pirmajā no tām tiek raksturots noieta jēdziens un mazumtirdzniecības nozare, tiek skaidrota prognozēšanas būtība, apskatītas un analizētas prognozēšanas un plānošanas metožu teorētiskās nostādnes. Otrajā – tiek analizēts mazumtirdzniecības nozares būtiskums Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Dānijas ekonomikā, tiek aprakstīti prognožu ietekmējošie faktori, datu apstrādes rezultāti un izvēlēts precīzākais prognozēšanas modelis. Trešajā – zinātniski praktiskajā daļā – darba autore izvēlas precīzāko prognozēšanas modeli, kas tiek pilnveidots pārnesot tā izmantošanas iespējas arī citās tautsaimniecības nozarēs. Darba nobeigumā tiek secināts, ka ir iespējams veikt precīzas prognozes nākamajiem laika periodiem, kā arī izvēlēto modeli pielāgot izmantošanai citās tautsaimniecības nozarēs un valstīs ar līdzīgu ekonomiku. Darba izstrādes pamatā izmantota speciālā un vispārējā ekonomiskā literatūra, LR normatīvie akti un statistikas dati. Maģistra darbs satur 83 lappuses, 21 attēlus, 28 tabulas, 3 pielikumus.
Atslēgas vārdi Mazumtirdzniecība. Noiets. Prognozēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Retail. Sales. Forecasting.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2015 14:40:28